Artur Karlssons sågverk

Artur Karlssons sågverk grundades 1933 och låg alldeles utanför Vrigstad utefter Stockarydsvägen. Här förädlades virke för export med 14 anställda. Sågverket var ett s.k. ARI-verk med stockcirkelsåg, klyvsåg och dubbelt kantverk.

Virket vidareförädlades till stor del i hyvleri med 5-kuttriga hyvelmaskiner. 1954 ombildades
rörelsen till aktiebolag. Bolaget drevs till 1977 då verksamheten lades ned och inventarierna auktionerades bort.

Carl-Uno Karlsson i Sunnerby Södergård med sina söner. Fr.v. Artur, Martin, Carl-Uno, Bernhard och Simon.