Ragnar Lindegrens Skotillverkning

1934 byggdes Annedals garveri om till skofabrik. Skofabriken drevs av sonen Ragnar Lindegren, född 1903, som lärt sig yrket på Vrigstad skofabrik. Fadern Per Otto Lindegren hade haft garveri här sedan 1900, då han kom till Vrigstad och inköpte Ådala och Annedals garveri. I fabrikens norra ända hade Per-Otto skoaffär.

Även hustrun Anna, född 1905 i Nydala, var anställd i företaget som nåtlerska.

Firmanamnet var Ragnar Lindegrens Skotillverkning och man levererade skor till firma G. Tibblin i Örebro.
Varumärken var ”Drabant” och ”Tibblins”.

Omkring 1938 var 7-8 personer anställda. Hugo Engström, född 1912, från Hällaryd, Stockaryd arbetade under hela skofabrikens verksamma tid. Han hade ett rum på andra våningen i bostadshuset på Annedal innan han bildade familj. Periodvis delade han rummet med någon arbetskamrat.

Efter Ragnar Lindegrens död 1946 drev hans hustru Anna Lindegren skofabriken några år men började åter nåtla på Vrigstad skofabrik och överlät fabriken till sin bror Berndt Andersson. Han drev skotillverkningen en kortare tid men upphörde helt 1954.

Personal vid Lindegrens Skotillverkning 1938. Fr.v. Bernt Andersson, Hugo Engström, Ingeborg Land, Bertil Lindblad, Einar Larsson, Viola Ström, Erik Andersson, Anna och Ragnar Lindegren. På Annas arm dottern Barbro.