Kobo

Karl Osmundsen kom till Vrigstad och flyttade in i sitt nybyggda hus på Vinks väg i februari 1966.

Huset är byggt av Gunnar Lägersten och hade både bostad och tillverkningslokal. Osmundsen bodde tidigare i Alingsås, där han också hade sin väsktillverkning. Tillverkningen bestod av aftonväskor och vanliga damväskor.

Tre-fyra kvinnor jobbade deltid där under olika perioder, bl.a. Gertie Weilund Karlsson, Ingrid Karlsson och Eivor Hjälmefjord. Karl avvecklade firman på 1990-talet. 2003 kom Karl till Göransgården där han avled 2005.