Bröderna Sandgrens Toffelfabrik AB

Vrigstad kommun köpte Vrigstad Skofabriks fastighet 1969 för 130 000 kronor och hyrde ut lokalerna till Bröderna Sandgrens Toffelfabrik i Påryd. Företaget anställde i stort sett all personal från skofabriken och bedrev toffeltillverkning fram till hösten 1974, då tillverkningen upphörde.