Annedals Färgeri

Färgeriet vid Annedal nämndes första gången 1844 då färgare Anders Algot Forssander hyrde på Lunnaberg. I husförhörslängderna hade färgeriet inget namn men står under Lunnaberg.

Färgare Anders Algot Forssander; född 1816 i Wäxjö och inflyttad från Skirö 1844. (1848 startar Johan Edvard Rystrand ett garveri i ett intilliggande hus. Henry Renshult skriver i samband med en studiecirkel om Vrigstad att garvare Rystrand och färgare Forssander hade sina hantverkslokaler vid ån vid Annedal). Färgeriet startade troligen 1844.

Forssander flyttade med familj till Jönköping 1849.

Kanske hade färgeriet vid Annedal och Runstedtska färgeriet något gemensamt eftersom flera färgare nämns på samma uppslag i husförhörslängderna 1846 – 1851 – 1856.

Perioden verkade rörig med många färgar- och garvargesäller, lärlingar, pigor och drängar vid de båda färgerierna samt garverierna. Bl.a. stod Fredrik Runstedt under Lunnaberg då han flyttade till Vrigstad 1848 men flyttade 1849 till Vrigstad Gästgivargård och startade Runstedtska färgeriet.

Det är oklart vem som drev färgeriet vid Annedal till 1854 då färgare Carl Adolf Mebius först stod
under Runstedtska färgeriet. Han flyttade sedan till färgeriet vid Annedal.

Ytterligare en färgare Jonas Mag. Israel Wetterling figurerade som fabrikör.

Färgare Carl Adolf Mebius, född 1832, i Stockholm var inflyttad från Båstad 1854. Han byggde bostadshuset på Annedal omkring 1860.

Karl Adolf Mebius avled 1884 då troligtvis även färgeriet upphör. En färgargesäll, Karl Albert Lundgren, kom från Nyköping 1884 och fick, i och med Mebius död, antagligen avsluta färgeriets åtaganden och verksamheten avslutades 18/5 1885.

Lambert Hafström i Vrigstad Månsagård stod som ägare till ett hus med färgeri tills garvare Johan Sahlberg köpte byggnaderna och garveriet.