Ostkaksbageriet i Vrigstad AB

Lennart Rolf var mejerist i Vrigstad-Nydala Mejeriförening, som lades ner 1969. Samma år inköpte Lennart Rolf mejerilokalerna i Vrigstad. Redan 1963 hade Lennart Rolf startat ostkakstillverkning parallellt med osttillverkningen.

Till en början var ostkakstillverkningen inriktad enbart på försäljning lokalt i Vrigstad. 1965 producerades tio ton ostkaka till ett värde av 48 900 kronor, jämfört med fyra ton år 1964.
Senare sker även en produktion av kalvdans och äppelkaka. 50 år efter starten producerade man cirka 300 ton ostkaka på ett år.

Den 1 augusti 1980 överläts företaget till Ingemar Rolf och Alf Wihrén, som bildat Ostkaksbageriet i Vrigstad AB. Kapaciteten i dåvarande lokalerna var cirka 500 kg per dag.

Hösten 1982 byggde man 430 m2 lokaler – för produktion, kontor och personalutrymme. I mars 1983 togs de nya moderna lokalerna i bruk.

Genom nybyggnationen ökade man bakkapaciteten till 1 200 kg ostkaka per dag.

1989 delade kompanjonerna på sig och Alf och Birgitta Wihrén tog över ostkakstillverkningen och Ingemar fortsatte med osttillverkningen, som då fadern Lennart upphört med.

Alf har fortsatt att utveckla ostkaksbageriet med successiva investeringar i bl.a. tillverkningsdelen.

Ostkakan bakas fortfarande efter det ursprungliga recept man använt i generationer, enbart med svenska råvaror, förutom mandeln och ostlöpet. Företagets motto är kvalité – att man efterliknar gångna tiders hembakade ostkaka.

Företaget sköter själva försäljning och distribution på en radie av tio mil runt Vrigstad. Från år 1990 har Ostkaksbageriet ett samarbete på storköksmarknaden via Orkla.

Sedan mars 2014 har man ett avtal med ICA om leveranser till deras centrallager, varifrån ostkakorna sprids till hela landet. Liknande avtal har man sedan februari 2016 med Coop. Det ställer nya krav på både produktions- och leveranskapacitet.

2014 tog man därför ett beslut om en ny stor investering. Man byggde till 300 m2 för att ge utrymme åt en utlastningskyl, frys och lager. Detta ger möjlighet att effektivisera produktionen i det gamla bageriet. Man har också fått göra investeringar i bl.a. datasystemen för att kunna matcha de krav som ICA och Coop ställer.

I dag förpackar man alla ostkakor manuellt. Tre personer packar cirka 900-1000 ostkakor per timma – om det är förberett med datumstämplade lock. Nu pågår därför arbetet med att utveckla och investera i en förpackningsmaskin för att effektivisera den delen i produktionen.

Idag har man möjlighet att producera upp till sex ton ostkaka i veckan och man förbereder sig på att öka produktionen ytterligare. För att klara det steget måste man införa ytterligare ett skift på företaget.

Internt i företaget pågår också förändringar. Idag äger Alf och Birgitta majoriteten av aktierna, med döttrarna Pernilla och Carolina som minoritetsägare.

2014 började Pernilla jobba i företaget och en generationsväxling är på gång. Alf har börjat trappa ner och Pernilla kommer på lite sikt att ikläda sig VD-rollen.

Företagets motto är inte att bli störst utan försöka vara bäst.

Företaget har idag sex anställda.

1980 överlät Lennart och Ingrid Rolf Vrigstads Ostkaksbageri till Alf Wihrén och Ingemar Rolf.
I mars 1982 var Lennart fortfarande aktiv i företaget som Alf och Ingemar ägde.
Alf hanterar ostmassan på ett foto från 1983.
Alf Wihrén med dottern Pernilla som på sikt kommer att ta över VD-rollen i företaget.