Kvarn Åkaköp

Ur 1697 års utredning: ”Åkekjöp, en qvarn som går höst och vår, landfäste mot Knaframålen Krono”.

I en förteckning från 1826 antecknas för Åkaköp en husbehovsmjölkvarn ”enfota lagde kvarn med en sten”.

Kvarnen drevs med vatten från Knavramålasjöns utlopp.

Den var en mindre gårdskvarn och var belägen 200 meter nedströms KnavramåIasjön. I dag finns endast rester av fördämningen kvar.