Kvarn Holkaryd Skattegård (Gisabo)

Ur 1697 års undersökning: ”Hålkaryd Skattegård, en qvarn, Gisabo, som går år öfver och mal för tull har landfäste mot Klinthult Krono”.

I en förteckning från 1770 sägs att kvarnen har tvenne underfalls vattenhjul med diametern 5 1/2 alnar. Gisabo kvarn drevs med vatten från Vrigstadån. Fallet var 1,89 meter. Här fanns även en såg. 1938 tillbyggdes kvarnen och fick då ett nytt kvarnverk. Detta drevs av två turbiner och en motor om tillsammans 60 hästkraften Kvarnverket bestod av två par stenar korngrynsverk och skalare.

Allt är sedan slutet av 1950-talet nedlagt. Ohs Bruk byggde bort fallet genom att anlägga en större damm för kraftstationen vid Långö.

Några mjölnare:
Anders Larsson, född 1812 i Vrigstad,1847-1852.Anders Johan Johansson, född 1819 i Vrigstad, 1853-1854.
Daniel Svensson, född 1822 i Rydaholm, 1855-1868.
Johannes Johansson, född 1839 i Vrigstad, 1869-1870.
Efter detta var det några arrendatorer av kvarnen.
Peter Andersson, född 1850 i Söraby, 1879-1880.
Karl Johan Andersson, född 1856 i Tjureda, 1880 tilI sin död 1888.
Klas August Svensson, född 1869 i Nydala, 1889-1893.
Claes August Carlsson, född 1864 i Fryeled, 1893-1899.
Johan August Karlsson, född 1864 i Nydala, 1900-1902.
Carl Oskar Abrahamsson, född 1875 i Stockaryd, 1902-1921.
Karl Oskar Karlsson, född i Nydala 1891, 1922 till kvarnen upphörde i slutet av 1950-talet. Karl Oskar dog i Vrigstad 1973.

Siste mjölnaren i Gisabo kvarn var Karl Oskar Karlsson. Han kom till Gisabo 1922 och drev kvarnverksamheten till nedläggningen omkring 1960. På bilden, från 1930-talet, sitter Karl Oskar till vänster tillsammans med mjölbarlärlingen Arvid Johansson.
Gisabo kvarn och såg. I förgrunden Vrigstadån ur vilken kraften togs till det 1,89 meter höga fallet på andra sidan bron. Foto från cirka 1940.