Kvarn Bjällebo

Ur 1697 års utredning: ” Bjällebo en qvarn, som går höst och vår, på dess enskillte ägor”.

I 1850-talets mitt ansöker Fanjunkaren J.M. Boberg om fortsatt drift av en vattenmjölkvarn med ett par grovmäldstenar vid anläggningen vid f.d. sergeantbostället vid Kunglig Smålands Husarregemente, Bjällebo.

På 1875 års generalstabskarta är två kvarnar markerade alldeles intill varandra i bäcken c:a 100 meter nordväst om huvudbyggnaden.

Bjällebokvarnen är upptagen som separat fastighet i husförhörslängden först 1857. Kanske byggdes då ett separat boningshus för mjölnaren. Byggnaderna revs 1936-37 och återuppfördes som bostadshus på gården Lillängen.

Några mjölnare: Lars Johan Hjort, född 1829 i Vrigstad, 1857-1858. Gustaf Magnus Johansson, född 1827 i Almesåkra, 1858-1868.
Per Aron Moberg, född 1826 i Svenarum, 1868-1873.
Klas Johan Jönsson, född 1839 i Hylletofta, 1873-1879.
Anders Malkolm Pehr Gustafsson, född 1844 i Malmbäck, 1879-1882.
Johan Nilsson, född 1840 i Svenarum, 1887-1891.
Carl Almqvist, född 1838 i Bringetofta, 1892-1908.
Johan Erland Jonasson, född 1879 i Malmbäck, 1901- 1924.

I bäcken vid Bjällebo fanns två s.k. skvaltkvarnar nära varandra. På bilden den nedre kvarnens rester år 2003.