Biskopsbo Kvarn (Boskvarn)

Ur 1697 års utredning: ”Biskopsbo qvarn, krono ström, är 1681 skattlagd för 9 daler silvermynt, består af en hjulqvarn, har landfäste mot Stenshult, går år öfwer och mal för tull”.

Kvarnen, som var en tullmjölkvarn, drevs av vatten från N. Ljunga. Här fanns även ett sågverk som drevs från slutet av 1800-talet fram till 1965. Som mest sågades c:a 30.000 kubikfot.

Biskopsbo och Boskvarn utarrenderades av kronan till färgerifabrikören Fredrik Runstedt. Han anlade här en stamp för beredning av vadmal. Efter Runstedt övertog Oskar Carlström arrendet.

År 1915 blev lantmätaren Fredrik Teodor Petersson arrendator och samtidigt startade här hans dotter Maria ett hem för utvecklingsstörda. Petersson innehade arrendet till 1921, då han köpte gården. Efter faderns bortgång tog dottern Maria över gården med tillhörande kvarn och såg. Byggmästare Hjalmar Johansson blev ägare 1947. Då hade kvarnverksamheten upphört (troligen 1938).

Till en början bedrevs verksamheten vid sågen
av Hjalmar, som senare arrenderade ut den till Bernhard Johansson i Stockaryd. Bernhard lade ned verksamheten 1965.

Kvarnbyggnaden såldes till Konrad Lönnborg i början av 1950-talet. Konrad sålde denna vidare till Bjerhag i Sävsjö, som flyttade den till en tomt i Sävsjö nära Aleholmsskolan.

Byggnaden inreddes för tillverkning av bl.a. stoppmöbler. Även andra tillverkare hade här sin verksamhet i den gamla kvarnbyggnaden. Byggnaden är nu riven.

Efter Hjalmar Johanssons bortgång 1981 övertog sonsonen Göran Hjalmarsson gården, som han fortfarande innehar.

Några mjölnare:
Johannes Magnusson, född 1792 i Vrigstad, 1840-1850?
Johannes Andersson, född 1819 i Fröderyd, 1850-1855.
Anders Eriksson Esaiesson, född 1817 i Vrigstad, 1855?-1868 (till Amerika).
Karl Wilhelm Andersson-(Lokrantz), född 1842 i Fryeled, 1868-1876.
Johan August Andersson, född 1846 i Hemmesjö, 1875-1877.
Johan August Gustafsson, född 1844 i Tofteryd, 1876-1895.
Anders Frithiof Svensson Lindgren, född 1868 i Hjälmseryd, 1895?-1899.
Carl Johan Peter Wallsten, född 1870 i Hjälmseryd, 1897- 1905.
Carl Gustaf Andersson, född 1874 i Bringetofta, 1904- 1919.
Karl Edvin Andersson Svanberg, född 1887 i Hylletofta, 1917-1926.
Någon mjölnare mellan åren 1926 1934 bor inte på fastigheten.
Axel Viktor Emanuel Johansson, född 1901 i Forserum, 1934-1938. (Var troligen den siste mjölnaren).

I Boskvarn anlade Fredrik Runstedt den s.k. stampen för beredning av vadmal. Foto från 1904.
Fallet i Boskvarn från 1948, då det endast var kvar verksamhet i sågen.