AB Smålandsost/Vrigstad hemost

Lennart Rolf var mejerist i Vrigstad-Nydala Mejeriförening, som lades ner 1969. Samma år
inköpte Lennart mejerilokalerna i Vrigstad och fortsatte där med tillverkning av lantost och hemost.

Tillsammans med hustrun Ingrid hade de bildat bolaget Smålandsost. Lennart startar i maj 1969
affär i tidigare Sörensens. Försäljning av ost och hälsokost – delvis som självbetjäning.

Försäljningen flyttas senare tillbaka till mejeriet och 1989 tar Ingemar Rolf över verksamheten
efter sin far med tillverkning och försäljning av ost i gamla mejeriet.

Direktförsäljningen av ost upphör och Ingemar specialiserar sig på tillverkningen. Här har tillverkats hemost, lantost, camembert, brie och en del kryddost.

Det är framför allt tillverkningen av hemost till jul som är den stora produkten. År 2003 tillverkades t.ex. 50 ton hemost till jul. Företaget har en anställd.

(Historik se under Ostkaksbageriet i Vrigstad AB.)

Den 1 februari 2017 övertog Magnus Nordh företaget från Ingemar Rolf.

Ingemar Rolf vårdar sina hemostar.

Hemosten vaxas i ett stort kar.
Efter Magnus Nordhs övertagande av företaget arbetade Ingemar Rolf kvar som anställd.

Makarna Magnus och Pernilla Nordh sålde den 30 december 2022 företaget till Gäsene mejeri, dit produktionen och utrustningen nu flyttat. Under perioden Nordh drivit företaget har de t.ex. producerat 55 000 ostar under ett år. Julosten har varit den viktigaste produkten men företagets Brieost har på senare år svarat för cirka 10% av den totala produktionen i vikt.