Werninger Skog AB

2006 startade Christian Werninger sin firma. Initialt arbetade han med skotning. Han skaffade även en skördare, men under senare år har inriktningen varit att flisa skogsavfall till värmeverk.

2011 ombildades bolaget till ett aktiebolag, där broder Charles har en minoritetspost. Idag har företaget sju anställda. Företaget har lastbilar med flistuggar samt en lastbil enbart för transporter av flisen. Merparten av flisen levereras till värmeverket i Torsvik, Jönköping. Företaget har även en skotare och en grävmaskin.

Christian Werninger.