Karlsson & Gunler Skogstjänst AB

Bengt Gunler och Yngve Karlsson startade företaget den 1 september 1990. De erbjuder olika skogstjänster, men företaget inriktar sig främst på gallringsuppdrag.

Bengt Gunler.