Grahns Skogsentreprenader AB

Företaget startades av Bo Grahn och hans far Herbert Grahn 1984. Herbert var kvar till mitten av 1990-talet. Bo är för närvarande ensam i bolaget, som åtar sig slutavverkningsuppdrag.

Bo Grahn.