Minkuppfödning

Det fanns under samma tid fler Vrigstadbor som hade minkuppfödning, men i mindre skala. Nämnas kan Simon Elg och Gösta Carlström i Horveryd och Josef på Toppen, Bjällebo.

Volfhems minkfarm

Farmen ägdes av Erik Johansson som startade minkfarmen 1948 och la ned verksamheten runt 1980.

Erik hade liksom Anders Lundberg startat med en mindre uppfödning av kaniner, men växlade sedan om till att föda upp minkar. Farmen var belägen strax norr om Lundbergs minkfarm.

Minnen: Erik Johansson berättar i en tidningsartikel, att när en mink fick så många ungar att hon inte klarade alla så tog han ett par ungar och gav till katten. Hon vårdade dem väl och de utvecklades lika bra som sina syskon.