Lunnaberg

Gården Lunnaberg har gamla anor. Här drevs gästgiveri mellan åren 1666-1688. År 1871 kom Andreas Ferdinand Lundberg tillsammans med hustrun Anna Cathrina som arrendator till Lunnaberg och tio år senare köpte de gården. A.F. Lundberg avled 1907 och då tog en av sönerna, Johan
Robert, över gården. J.R. Lundberg avled 1962, men redan år 1948 övertog sonen Olof (Olle) och Marianne Lundberg drift och ägande.

Djurbesättningen bestod då av 8-10 kor, 5 suggor, 15 ungdjur och 30 höns. Åkerarealen var på cirka 20 ha åker samt tillhörande skogsareal på 120 ha. Då brukades den så kallade ”Sandslättsträdan”, vilken gick ända ner till nuvarande Valborg Lundbergs villa på Växjövägen 9. Mekaniseringen av jordbruket hade börjat då, det fanns maskiner såsom traktor och självbindare på gården.

Under 1960 och-70-talen utökades djurbesättningen. Investeringar gjordes i byggnaderna för att underlätta arbetet och åkerarealen utökades med arrenden. Sonen Per gick 1978 in i driften tillsammans med pappan Olle och sonen Hans övertog pappans del några år senare.

De första åren på 1980-talet bedrevs den mest omfattade verksamheten på gården. Djurbesättningen bestod av 45 kor och 65 ungdjur. Då arrenderades även Carlströms ladugård i Månsagården. Total åkerareal med arrenden uppgick nu till 65 ha. Total mjölkleverans uppgick till 1 600 liter/varannan dag.

År 1983 var det sista året som det bedrevs mjölk- och djurproduktion på Lunnaberg. Gården hade exproprierats av Sävsjö kommun, som behövde marken till utbyggnad av samhället. Åkerarealen blev därmed för liten till denna nu så omfattande verksamhet.

Bröderna Hans och Per Lundberg flyttade därför driften till den förvärvade fastigheten
Ravelsmark i Gränna. Fastigheten är kvar i släkten Lundberg, nu bor Olle och Mariannes yngste son Lars med familj i mangårdsbyggnaden på Lunnaberg.

Lunnaberg sett från ovan på 1940-talet.

En paus i skogsarbetet för Lars och Olle Lundberg.

Hans Lundberg kör skördetröska 1982.