Gästgivaregården

Sven Gunler drev jordbruk på Gästgivaregården fram till 1963 då det avvecklades och mark såldes till kommunen.

Svens föräldrar Gunnar och Edit Petersson drev jordbruket parallellt med Gästgiveriet. De kom till Vrigstad 1917, från Skälsnäs säteri i Tjureda socken i Kronobergs län, där de varit arrendatorer.

Gunnar dog tidigt och Edits syskon samt drängar hjälpte till i verksamheten innan sonen Sven tog över på 1940-talet.

Kerstin Carlsson, barnbarn till Gunnar och Edit, minns: När Gunnar och Edit flyttade till Vrigstad drevs deras boskap upp hit av Gustav Stendahl. Han blev kvar i Vrigstad och arbetade på gården. När Edit blev änka hade hon hjälp av några av sina syskon, bl.a. Gustav Karlsson som sedermera gifte sig med Greta Rundqvist och bosatte sig på Högsjö, Sunnerby och Elsa, som gifte sig med Josef Carlsson, ”Store-Josef”.

1964 revs Gästgivaregårdens ladugård. Här fanns bl.a. en vagnbod där socknens likvagn förvarades. Ladugården bestod av två byggnader som låg i vinkel. Här är fasaden ut mot Gästgivaregatan.

I höskrindorna ses t.v. bl.a. Britta Gunler, Ulla Ek och Gustav Stendahl. T.h. Gustav på Skogsdal, Johan Hjort, Sven och Elsa Gunler samt Lilly Svensson, Nydala. I bakgrunden Gästgivaregårdens vagnbod och lada. Bild från cirka 1925.

Fr.v. Elsa Karlsson med dottern Eva, Elsas syster Edit Petersson, finlandsflicka Sylvi Kautto, Edits son Sven Gunler – med dottern Ingrid på armen – samt Svens hustru Ethel.