Hur Vrigstad blev Vrigstad

Hembygdsföreningen är en av stiftarna till Gamla Bankgården och under det gångna året har vi gjort en ny utställning om Vrigstad och hur samhället växte fram. Vi har även gjort en film om vår historia – som nu finns att se på Youtube.