Årets cykeltrim avslutat

De rätta svaren på årets cykeltrim är: 1. Haraled, 2. Fällan, 3. L. Kvarnaryd, 4. Andersbo, 5. Karlsbo, 6. Västerskog, 7. Nyholm, 8. Råsen, 9. Åsen, 10. Gripalyckan, 11. Ledstorpet, 12. Gustavsgården, 13. Bäckaryd, 14. Nybygget, 15. S. Källunda, 16. Andersholm, 17. Karlsberg, 18. Strömsberg, 19. Stolfabriken, 20. Lammafors, 21. Lilleslätt, 22. Gröndal.

Vinnare av Trisslotterna är: C-J och RosMari Lundberg, Bo och Janet Årevall, Eva-Lisa Strömqvist, Marie Olofsson, Camilla Karlsson, Annika Johansson, Hans Berggren, Linda Bodefält, Olof Karlsson och Alvar Nordstrand.

Vinnarna kommer att kontaktas av Marita Magnusson.

Korta fakta om de berörda torpen:

Haraled

Backstuga under Stenshult. En fröken Hylander bodde på Haraled under 1800-talets andra hälft. Hon startade sedermera en institution för barn i Kortebo.
Peter Andersson (1805-1877), Wendla Arvidsdotter (1806-1869). Fosterson Peter Johan (1856- )- inflyttad 1859 från Berg.
Trumslagare Fredrik Blomqvist (1843 (i Vrigstad)- ) – för nr 107 Södra Wedbo compagni. Flyttade 1864 till N. Ljunga.
1880 Mamsell Kristina Karolina Svahn (1826- ). Inflyttad från Gällaryd. Flyttade 1886.

Fällan

L Kvarnaryd

Torp under Kvarnaryd, som en gång varit länsmansboställe. Huset revs omkring 1920 och flyttades till Vrigstad – Stugan

1859 Gustav M. Petersson (1814 (i Svenarum)- ), Brita Elisa Esaiasdotter (1815- ), Albertina Josefina (1846- ), Karl August (1848- ), Klas Ferdinand (1851- ), Anders Johan (1854- ), Frans Oskar (1857- ). De flyttade 1883 till Amerika.

1873 Frans August Johannesson (1847- ), Kristina Elisa Johannesdotter (1848- ). Inflyttade från Hylletofta, flyttade tillbaka dit 1878. 1883 Änkan Anna Charlotta Andersdotter Moberg (1836- ). Inflyttad från Bjällebo. Flyttade 1884 till Amerika.

1893 Anders Jaensson (1825-1907 (i Västerskog)), Anna Lisa Niklasdotter (1826-1898-03-27 (i Kullen, Gästgivaregården)), Emma Kristina Johannesdotter (1857- ) – hustru nr 2. Inflyttade från Säby, Gnillinge och flyttade 1993 vidare till Kullen, Gästgivaregården, 1900 till Ljunga och 1903 till Västerskog, Köpstad. Frans Johan Pettersson (1863- ), Anna Fredrika Svensdotter (1861 (i Svenarum)- ). Flyttade 1915 till Kvarnaryd.

Carl Gustav Andersson (1874 (i Bringetofta)- ), Hulda Maria Johansdotter (1877 (i Hjälmseryd)- ). Flyttade 1919 till Hjälmseryd.
Alma Andersson med dottern Fia.

Andersbo

Torp under Köpstad Östergård. En interiörbild kan ni se i Hembygdsföreningens bok Bilder från Gamla Vrigstad. Ruben Karlsson flyttade omkring 1937. Användes senare som ungdomslokal men vandaliserades. Användes också till kanalarbetarbostad.

1800 Anders (1765- ) – utfattig, Kajsa (1764-12-09- ), Anders (1792-08-??- ), Sven (1795-01-14- ), Johannes (1797-06-22- ), Johan (1804-08-14- ), Petter (1808-05-17- ).

1854 Johannes Jacobsson (1798 (i Hylletofta)-1869). Inflyttad från Hjälmseryd. Flyttade 1856 till Hörnet. 1868 Gustav Magnus Bäckström (1840- ), Kristina Charlotta Johannesdotter (1838- ). Inflyttade från Borgen alt. Oxhagen, Köpstad östergård. Flyttade 1893 till Nydala.

1892 Johan Gustavsson (1855 (i Värnamo)- ), Emma Petersdotter (1857 (i Gällaryd)- ). Inflyttade från Lundholmen. Flyttade 1903 till Hästhagen, Sunnerby.

1904 Karl Johan Johansson (1864 (i Svenarum)- ), Augusta Karlsdotter (1867- ), Gustav Karlsson (på IM). Inflyttade från Holkaryd Skattegård – arr.

Ruben Karlsson.

Karlsbo

Torp under Köpstad Östergård. Sista inv. änkan Kristina Charlotta Petersdotter, f. 1833. Hon flyttade 1904 från Karlsbo. Huset flyttades ca 1910 till Sävsjövägen. Det köptes av Damberg.

1810 Hans Karlsson (1774-06-07- ), Lena Eriksdotter (1774-03-01- ), Adina (1799-03-07- ), Karl (1803-12-23- ), Lena (1811-07-20- ), Jonas (1814-07- 19- ) – död, Anna (1817- ).

1859 Anders Jonasson (1828-1890 (i Nydala)), Anna Kristina Johannesdotter (1824-1894 (i Nydala)), Johannes August (1855- ), Johanna Kristina (1857- ), Klas Johan (1859- ), Karl Anders (1862- ), Emma (1864- ), Frans (1868- ).

1893 Johannes Magnusson (1830- ), Kristina Charlotta Petersdotter (1833- ). Inflyttade från Gunudden. Flyttade 1904 till fattighuset.

1893 Karl Alfred Johannesson (1874 (i Gunudden)- ) – son till ovan, Anna Lena Petersdotter (1856 (i Hjälmseryd)- ). Inflyttade från Gunudden, Boda. Flyttade 1900 till Svenarum.

Västerskog

Torp under Köpstad Västergård. Här bodde bl.a. Klas ”Allestädes” som enligt protokollen var ”den mer än andra köper utfattige barn på auktion”, d.v.s. åtog sig uppgiften att mot betalning vara fosterfar.

1802 Nils Holmberg (1769- ), Stina Johansdotter (1777- ), Magdalena (1798-11-04- ), Stina Greta (1803-04-25- ), Sara Lena (1805- ) – död, Johan Magnus (1811-08-16- ), Per Johan (1814-05-03- ).

Per Johan Bilsson Holmberg (1814-05-03-1890 (i Västerskog) – son till ovan, Anna Stina Jonasdotter (1810-1867), Katarina – hustru nr 2, Klas Gustav (1839- ) – flyttade 1868 till Amerika. Katarina flyttade 1892 till Torget 2.

1892 Klas Johan Johannesson (1825-1907 (i Västerskog)), Emma Kristina Johannesdotter (1857 (i Nydala)- ), Isak Petersson (1840 (i Svenarum)-1918 (i Västerskog)). Inflyttade från L. Qvarnaryd. Isak från Hörnet, Ekeberget. Emma Kristina flyttade 1918 till Bringetofta.

1918 Gustav Hjalmar Johansson (1889 (i Järvsö)- ), Anna Edit Elisabet Johansdotter (1895 (i Hjälmseryd)-). Inflyttade från Hylletofta. Flyttade till Källeryd, Holkaryd.

Nyholm

Torp under Köpstad Östergård. Skomakaren Klas August Lantz, f. 1838, bodde här. Huset flyttat i slutet av 1920-talet. Nuvarande Furulund vid Malmö.

1878 Skomakare Klas August Lantz (1838- ), Anna Maria Hjelm (1836 (i Bankeryd)-1909). Inflyttade från Svinseryd (?). Flyttade 1910 till Backen, Gästgivaregården.

1909 Klas Johan Johannesson (1843- ), Johanna Maria Svensdotter (1841 (i Barnarp)- ). Inflyttade från Sparbanken. Flyttade till ålderdomshemmet.

Gustav ”på Malmö”.

Råsen

Soldattorp under Köpstad Lassagård. Änkan Sara Regnholsdotter, f. 1826 bodde här. Källarruin 130 m sydost om husgrunden.

1754 Jon Jonson (1714- ), Margareta Jönsdotter (1699- ).

Änkan Brita (1693- ).

Erik (1736- ), Kerstin (1744- ), Stina (1781- ), Sara Lena (1764- ), Fredrik Magnus (1776- ) – död.

1781 Anders (1753- ), Lena (1756- ), Anna Lisa (1783- ), Maja Lena (1786- ). Flyttade 1796 till Köpstad. 1796 Jon – död, Jöns Jonasson (1765- ), Stina (1765- ), Anna Katrina (1796- ), Anders (1799- ), Brita Stina (1806- ), Johannes (1809- ). Flyttade 1809 till Hubbestad.

1812 Extra soldaten Johannes Wred (1793- ), Annika (1787- ), Per Johan (1813-11-01- ). Inflyttade från Fröderyd. Flyttade 1815 till Hjärtlanda.

Kristoffer Pettersson (1756- ), Annika (1758- ), Magdalena (1792-09-22- ).

Änkan Lisbet Pettersdotter (1755- ) – utfattig, Brita Johannesdotter (1793-07-03- ).

Avskedade dragonen J. P. Sand (1788-02-28- ), Gustava (1817-04-02- ).

Jonas Pettersson (1782- ), Annika Pettersdotter (1770- ).

1859 Gustaf Nilsson (1835-1879), Sara Lisa Reinholdsdotter (1826 (i Svenarum)-1901), Johanna Charlotta (1861-1901-11-07).

Karl Gustavsson (1867 (i Råsen)- ), Hedda Christina Johansdotter (1869- ) – kom från Djurskullen. Flyttade 1902 till Stampen, Gnillinge.

1902 F. soldaten/gratialisten Frans Gustav Rydell (1849-01-25 (i Fryele)-1929-07-13), Inga Katarina Gustavsdotter (1849-03-01 (i Fryele)-1932-03- 13), – gifta 1871-12-29, Alfrida Kristina (1872-12-29- ) – 1892 t. V-d Prästg., Frans Erik (1873-12-20-1875-08-07), Selma Efrisia (1875-08-07- 1876-04-30), Anna Elisabet (1877-05-25-1880-04-25), Ernst Albin (1879-11-22-1880-04-18), Gustav Leonard (1881-05-28-1982-05-06), Tyra Cecilia (1983-09-12- ), Gustaf Hjalmar Emanuel (1886-01-26- ), Carl Oskar Teodor (1888-07-26- ), Ellen Sally Katarina (1890-01-28- ). Inflyttade från Ledstorp, Horveryd.

Snickaren Emil Lind.

Åsen

Soldattorp under Köpstad Östergård. Här tjänade knekten Rask för roten fram till 1867, då han efterträddes av Anders Johan Lund, son till fiskaren på Lundholmen och välkänd i bygden under namnet ”Lund på Åsen”. Han bodde på Åsen till sin död 1927. Som bisyssla ägnade han sig bl a åt att knyta fisknät och hommor. Kontraktet mellan Lund och roten publicerades av Hembygdsföreningen i Årsblad 1954.

1754 Pär Månsson, Ingegerd

Soldaten Sven Apelrot (1726- ), Annika. Flyttade 1762.

1769 Soldaten Nils Apelrot (1736- ), Katrina Nilsdotter (1726- ), Magnus (1763- ), Brita (1768- ), Kristoffer (1772- ). Flyttade 1776 till Åsen. Änkan Gunhild (1711- ).

Soldaten Malmqvist (1750- ), Stina (1748- ), Lena (1767- ) – hustru 2, Katrina (1777- ), Stina (1779- ), Sofia (1781- ), Maja Lisa (1786- Sara Lena (1789- ), Anna Hedvig (1798- ). Flyttade 1803 till Hultsjö.

1803 Soldaten Malm (1747- ), Lena, barnen Magnus Petter, Magnus Petter, Maja Lisa. Flyttade till Malmö.

1810 Soldaten Kant (1783-04-07- ), Brita Stina (1780- ), Karl Johan (1812-11-28- ) – död, Lars Magnus (1816-09-07- ). Inflyttade från Ljunga.

Änkan Lena, Petter (1800- ), Magnus (1804- ).

Anders Johan Svensson (1811-1887), Anna Stina Johansdotter (1819-1884). Flyttade 1865 till Johanslund, Lunnaberg.

1859 Afsk. soldaten Malkolm Rask (1828 (i Hylletofta)- ). Blev dräng hos fanjunkare Boberg. Flyttade 1863 till Bjällebo.

1862 Soldat Karl Johan Petersson Spets (1840 (i Nydala)- ). Inflyttad från Hylletofta. Flyttade åter dit 1864.

1863 Brukare Jonas Magnus Andersson (1825- ), Maja Lisa Andersdotter (1839-1866 (i Åsen)). Inflyttade från Köpstad Larsgård.

Peter Johan Svensson (1840-03-13 (i Svenarum)- ) – torpare, Eva Greta Johansdotter (1829-12-15 (i vrigstad)- ), Frans August Ryman (1873-03- 05 (i Vrigstad)- ) – f d artillerist, Emma Cesilia Andersdotter (1882-11-11 (i Åker)- ).

1867 Soldat Anders Johan August Andersson Lund (1846-1927), Johanna Johannesdotter (1845 (i Byarum)- ), Eda, Axel, Emma. Inflyttade från Fiskarebo, Lundholmen. Flyttade 1883 till Nydala och 1885 från Nydala.

Emma Josefina Lund (1874- ).

Gripalyckan

Backstuga. Alvar Elgh, Horveryd skriver i sin torpförteckning om Horveryd: Nedanför åkern finns en vattenkälla som kallas Gripakällan. Här fanns en vattenledning med självrinnande vatten ner till ladugården. Här fanns ytterligare en vattenkälla i närheten, så man kunde förena de båda källorna. Omkring år 1947 gjordes detta av Eric och Oskar Elg. Under arbetet hittade en av bröderna ett jordigt föremål, som tvättades och de hittade ett hål i stenen för ett skaft. Det var en yxa, en s k båtyxa, som kunde dateras till 2000 f. Kr. Stugan ej nämnd efter 1850.

1841 Annika Matteusdotter (1791-05-01- ) – änka efter Nils Magnusson (1780-09-13-1838), Samuel (1822-02-13- ) – ej bott här, Sven Matteus (1824-08- 18- ), Carl Johan (1826-12-27- ), Johannes (1829-10-20- ) – fl. 1848 t. Hylletofta, Lena Catarina (1833-08-29- ).

1845 Från 1845 inhyses avskr. soldaten Jonas Grip (1788-04-04-1867) – avsk. Grenadjär från Gettersryd rote nr 35 Gransholm, fl. t. Lilläng (Östragd) och 1856 till Gripsholm/Kullebo u. Knaframålen. Hustru 1 (1791- ), Sven Gustav (1824-09-03-1893) – vanför, sjuk och oförmögen till arbete, infl. fr. Hylletofta 1847, Lena (1833- ). Även Annika och barnen Johannes och Lena Catarina (se ovan) bor här enl. husförhörslängden fr o m 1846.

Sven Gustav Jonasson Grip (1824-09-03-1893).

Ledstorpet

Soldattorp, Ledstorpet nr 9, under Horveryd Backgård. Här bodde sex soldater under åren 1754-1905 – 151 år. Familjen A K J Franz flyttade 1873 till Högholmen, Horveryd Västergård och 1884-03-04 emigrerade änkan Lena och Amanda till Amerika, dit Ida Charlotta åkt 1871-10-27. Johanna Matilda flyttade 1869-06-04 till Tyskland. Sista inv. soldaten Frans Gustaf Rydell och hustrun Inga Kristina Gustafsdotter, med barn. De fick tio barn, varav fem dog på Ledstorpet. År 1905 flyttade de till Råsen. Soldattorpet upphörde då och husen revs och torpet införlivades i Backgårdarna.

1754 Soldaten Pär Roos (Rosenlund (1729 (alt 1730)-1780), Kerstin Svensdotter (1709- ), Kajsa Gunnarsdotter (1720- ) – sjuk, Gunnar (1761- ), Johan (1763- ), Gustav (1766- ), Märta (1772- ).

1781 Soldaten Bark (1750- ), Elin (1756- ), Maja (1781- ) – död, Johannes (1783- ), Karl (1785- ), Nils (1786- ), Anders (1788- ), Stina (1792-05-??- ), Petter (1794-08-??- ).

1801 Soldaten Fyr (1774- ), Stina (1769- ), Anders (1799-04-10- ), Jonas (1801-04-10- ), Anna Maja (1802- ). Flyttade 1811.

1812 Soldaten Petter Fyr (1788-12-15- ), Stina alt. Lisa Maja Pettersdotter (1786-05-01- ), Anna Lena (1816-12-29- ) – t. Hylletofta 1833, Maria Charlotta (1819-08-28- ), tvillingarna Andreas och Johannes (1823-08-15- ). Infl. fr. o utfl. (1835) t. Hylletofta.

1835 Soldattorpet brukas av roten.

1840 V. korpral Anders Karl Johan Franz (1815-12-06 (i Fröderyd)-1881-08-14), Lena Kristoffersdotter (1820–09-15 (i Bringetofta)- ), Anna Sofia Fredrika (1841-09-26- ) – 1859 t. Biskopsbo, Anders Johan (1843-12-20- ) – 1860 t. Svenarum, Johannes August (1846-09-08-1852), Johanna Matilda (1848-11-11- ) – 1867 t. Vallsjö åter 1868 o utfl. 1869 t. Tyskland, Emma Kristina Albertina (1851-04-24- ) – 1869 t. Flisby, Ida Charlotta (1854-06-16- ) – 1871 t. Amerika, Elise Julia (1856-10-04- ), Augusta Josefina (1859-05-25- ), Mia Lovisa (1862-04-04- ), Amanda (1865-09-22–).

1873 Frans Gustav Rydell (1849-01-25 (i Fryele)-1929-07-13), Inga Kristina Gustavsdotter (1849-03-01 (i Fryele)-1932-03-13) – gifta 1871-12-29, Alfrida Kristina (1872-12-29- ) – 1892 t. V-d Prästg., Frans Erik (1873-12-20-1875-08-07), Selma Efrisia (1875-08-07-1876-04-30), Anna Elisabet (1877-05-25-1880-04-25), Ernst Albin (1879-11-22-1880-04-18), Gustav Leonard (1881-05-28-1882-05-06), Tyra Cecilia (1883-09-12- ), Gustav Hjalmar Emanuel (1877-01-26- ), Karl Oskar Teodor (1888-02-26- ), Ellen Sally Catarina (1890-11-28- ). Infl. från Fryele och flyttade 1905 t. Råsen.

Gustavsgården

Backstuga under Horveryd Backgård.

Maja. Flyttade på 1870-talet.

Anders Gertonsson Holmqvist (1812- ), Helena Kristina Bolander (1817- ).

Bäckaryd

Backstuga under Horveryd Västergård. Stugan byggdes 1887 av f d distinktionskorpralen vid Smålands grenadjärer Johan Gräns, 1834-1923, som efter 37 års tjänst som soldat för Horveryd rote, då drog sig tillbaka. Stugan flyttades 1928 till den gata i Vrigstad, som fått namnet Korpral Gräns väg. Trappstenen blev hans gravsten och ligger väster om kyrkan med inskriptionen ”Allas vän”.

1887 Gratialisten f. d. korpral Per Johan Axel Gräns (1834-09-18 (i Hylletofta)-1923), Maria Helena Johansdotter (1822-01-03 (i Hylletofta)-1888-12- 15). Gräns gjorde träsk och byttor. Inflyttade från Nybygget Horveryd.

1901 Sven Johan Larsson Snygg (1836 (i Vrigstad)- ), Anna Kristina Johannisdotter (1827 (i Vrigstad)- ) – syster till Maria Helena ovan. Inflyttade från Sörhulta, Holkaryd. Flyttade 1902 till Ådala, Prästgården.

Nybygget

Grenadjärtorpet Nybygget nr 31 under Horveryds Västragård – upphörde 1895. Siste invånaren Anders Johan Holm flyttade 1915 till Källunda. Huset flyttades till Vrigstad (Kalla Lagos hus vid Jönköpingsvägen). Här bodde fram till 1887 korpralen Johan Gräns, som detta år tog avsked som soldat och byggde Bäckaryd där han dog 1923.

1776 Ryttaren Petter Nordberg (1748- ), Elin Sehog (1738- ), hustru 2 Britta? (1752?- ), Anna Maja (1772- ), Eva Lena (1775- ).

1792 Ryttaren Arvid Holmström (1751- ), Lisa (1750- ), Anders (1777- ) – död, Anna Katrina – död, Jonas (1782- ) – död, Maja Lisa (1787- ), Anders (1790-), Stina Kajsa (1792- ). Flyttade 1795 till Svenarum.

1795 Ryttaren Ryd (1773- ) – död, Maja (1774- ), Brita Magdalena (1796- ), Johan Petter (1797-11-??- ). Inflyttade från Kronobergs län 1795.

1800 Dragonen Bark (1774?- ), Ingrid. 1809 Dragonen Ryd (1782- ), Katrina (1786- ), Sven Petter (1810- ). Inflyttade från Nydala. Flyttade 1811 till Lundby.

1811 Dragonen Anders Nilsson Rask (1789-01-14- ), Anna Kajsa Svensdotter (1797-01-25- ), Anna/Inga Lena (1816-10-23/29- ) – utfl. 1835, Sven Magnus (1821-03-05- ) – utfl. 1838 t. Virestorp, Nils Johan (1823-02-09- ), Gustav (1825-09-28- ). Inflyttad från Svenarum. Utfl. 1838 t. Tåen.

1838 Grenadjär Peter Creutz Svensson (1817-10-09 (i Skede)- ), Lisa Jonasdotter (1813-01-13 (i Sandsjö)- ). Infl. Fr. Sandsjö och åter dit 1840.

1842 Sockenskomakare Sven Malkolm Lundström (1814-02-27 (i Vrigstad)- ), Christina Sofia Eriksdotter (1811-08-03 (i Vrigstad)- ), Frans Edvin (1843-11-05- ). Utflyttade 1843.

1843 Torparen Sven Magnus Jeansson (1815-02-16 (i Vrigstad)- ), Anna Eriksdotter (1821-06-30 (i Nydala)- ), Johan Fredrik Alfred (1846-06-04- ), Carl Eric (1848-06-27- ). Inflyttade från Nydala. Utflyttade 1849 till Hylletofta? Jaensson son till rusthållare Jaen Fredriksson, Västragård.

1849 Grenadjär Peter Creutz Svensson (1817-10-09 (i Skede)- ), Lisa Jonasdotter (1813-01-13 (i Sandsjö)- ), Ella Sophia (1841-01-24- ), Anna Christina (1844-12-04- ), Bror August (1849-07-20- ), Emma Gustava (1852-07-14- ). Infl. fr. Sandsjö och åter dit 1852.

1856 Grenadjär/v. korpral Per Johan Axel Gräns (1834-09-18 (i Hylletofta)- ), Maria Helena Johansdotter (1822-01-03-1888 (i Bäckarydet)). Inflyttade från Hylletofta. Flyttade 1887-11-08 till Bäckarydet 2, Horveryd Västergård. Pigan Anna Kristina Johannisdotter, inflyttad 1863-06-07 och utflyttade 1863-09-22 till Hylletofta.

1892 Grenadjären Klas Emil Gustavsson Gräns (1868-12-15 (i Vrigstad)- ), Anna Lovisa Johansdotter (1866-06-14 (i Askeryd)- ) – gifta 1890-01-26, Clas Simon Gotthard (1890-05-05 (i N. Ljunga)- ), Alma Sigrid Ingeborg (1893-01-10- ), Carl Axel Einar (1895-08-16- ). Kallade sig Gräns men var ej släkt med föregående. Flyttade hit fr. N. Ljunga. Flyttade 1895 till Eksjö, när genadjärsbefattningen upphörde. Nybygget År Boende

1896 Torparen Anders Johan Holm (1860-07-21 (i Bringetofta)- ), Josefina Albertina Odalia Svensdotter (1870-03-15 (i Hjälmseryd)- ) – gifta 1895-07- 26, Nanny Jeanette Signe (1895-01-05 (i Hjälmseryd- ), Carl Georg Anders (1897-11-23- ), Astrid Maria Katarina (1900-06-19- ), Helny Inez Albertina (1907-04-22- ), Elsa Elfi Elisabet (1909-10-01- ), Elna Margit Ingeborg (1913-06-06- ). Inflyttade från N. Ljunga, 1915 till Källunda, Lundby.

St. Källunda

Torp under Lundby Västragård. Den som sist bodde här var Anders Johan Holms änka Josefina Albertina (se Nybygget), som dog 1943. Huset revs till ved under krigsåren. På Lilla Källunda i närheten bodde åren 1902-1908 Emma Lilja med sex barn. Hennes man, som var garvare, åkte 1899 till Amerika men avhördes sedan aldrig.

1776 Petter (1742- ) – död, Eva (1741- ), Brita (1770- ), Isak (1774- ) – soldat, Ingrid Katrina (1776- ), Samuel (1779- ). Flyttade 1805 till Granmon.

1798 Nils /1776- ), Brita (1773- ). Flyttade 1800 till Svenarum.

Samuel Pettersson Bom ( son till Petter och Eva) (1779-09-20- ), Stina Magnusdotter (1774-09-02- ). Flyttade 1804 till Sågen.

1804 Soldaten Fredrik Boman (1780- ), Margareta (1782- ), Johan Axel (1803- ), Anders (1806- ). Flyttade från Sågen. 1807 Änkan Maja (1771- ), Johan (1798- ).

1808 Karl Pettersson (1770-02-02- ), Anna Brita (1778-09-12- ), Per Johan (1801-01-27- ), Sven Magnus (1804-05-08- ), Johannes (1807-10-01- ), Lisa Maja (1810- ), Inga Lena (1812-02-10- ) – död, Anders (1814-08-08- ) – död, Stina Beata (1816-04-21-1817), Inga Lena (1818-05-03). Inflyttade från Målahage. 1859 Klas Johan Svensson (1834- ), Vilhelmina Sofia Petersdotter (1839- ). Flyttade 1869 till Lundby Löstergård.

1869 Anders Pettersson (1826-1907 (i L. Göstorp) ), Anna Stina Andersdotter (1829- ), Karl Viktor (1860 (i L. Göstorp)- ) – se Strömsjö. Inflyttade från L. Göstorp, åter dit 1894.

1894 Carl Oskar Robert Lord (1857-08-18 (i Fällan)- ), Emma Christina Johannesdotter (1855-04-25- ) – gifta 1883-10-13, Oskar Christian (1894-11-13 (i N. Ljunga)- ), Jenny Augusta (1887-02-04 (i Säby sn)- ), Carl Georg (1889-02-25- (i Säby sn)- ), Simon Natanael (1893-02-08 (i Vrigstad)- ). Inflyttade från Gunudden, Boda. Flyttade 1907 till Lekeryd.

1910 Klas Johan Jonasson Damberg (1861-01-16- ), Anna Augusta Johansdotter (1870-09-21- ), Josef Emanuel (1896-05-29- ), Karl Oskar (1900-08- 25- ), Albert Enok Wallentin (1904-10-27- ), Axel David Erik (1909-01-21- ), Alfrid Gustav Ivan (1914-07-20- ). Inflyttad 1910 från Malmbäck. Flyttade 1914 till Steningaryd, Prästgården.

1915 Anders Johan Holm (1860-07-21 (i Bringetofta)-1934), Josefina Albertina Odalia Svensdotter (1870-03-15 (i Hjälmseryd)-1943), Nanny Janette Signe (1895-01-05- ), Karl Georg Anders (1897-11-23- ), Astrid Maria Katarina (1900-06-19- ), Helny Inez Albertina (1907-04-22- ), Elsa Elfi Elisabeth (1909-10-01- ), Elna Margit Ingeborg (1913-06-06- ). Inflyttade från Nybygget, Horveryd.

Andersholm

Torp under Hjärtetorp.

1858 Anders Johan Israelsson (1819- ), Maja Stina Johannisdotter (1819- ). De hade fyra barn. ”Statstjenare” hos regementsväbel Källström. Inflyttade från Bringetofta. Flyttade 1865 till Hjertetorp. 1865 Johan Otto Johansson (1843 (i Svenarum)-1914 (i Karlsberg)), Karolina Petersdotter (1834-1907 (i Karlsberg)). 1876-1891 hälftenbrukare. Inflyttade från Svenarum. Flyttade 1897 till Karlsberg, Hjertetorp. Änkan Brita Nilsdotter (1812- ).

Karl Emil Johansson (1866 (i Andersholm)- ) – son till Johan Otto Johansson ovan, Augusta Teresia Svensdotter (1868 (i Svenarum- ). Halt och mindre arbetsför.

1905 Frans Oskar Johansson (1874 (i Vrigstad)- ), Anna Kristina Boberg (1884 (i Hylletofta)- ). Inflyttade från Hylletofta. Flyttade 1911 åter till Hylletofta.

1912 Karl Oskar Eugen Crona (1882 (i Stockaryd)- ), Gerda Augustina Josefina Karlsdotter (1889 (i Vrigstad)- ). Inflyttade från Hjertetorp. Flyttade 1920 åter till Hjertetorp. Ingvar Carlsson. Flyttade 1932 till Backaled.

Karlsberg

Torp under Hjärtetorp. Siste invånare var Karl Emil Johansson med hustrun Augusta, som omkring 1940 flyttade till Lammafors. Huset som var byggt av Karl Emils far, Otto på Andersholm, revs under krigsåren.

1897 Johan Otto Johansson (1834 (i Svenarum)-1914 (i Karlsberg)), , Karolina Petersdotter (1834-1907 (i Karlsberg)). Inflyttade från Andersholm, Hjärtetorp. Otto köpte Stridastugan i Horveryd och byggde Karlsberg.

Karl Emil Johansson (1866 (i Andersholm)- ) – son till ovan, halt och mindre arbetsför, Augusta Teresia Svensdotter (1868 (i Svenarum)- ). Flyttade till Lammafors ca 1940.

Strömsberg

Backstuga under Lundby Västergård.

1886 Snickaren Karl Ottosson (1853 (i N. Ljunga)- ), Hilda Malm (1853 (i Järsnäs)- ). De hade åtta barn varav ett åkte till Amerika 1905. Inflyttade från Horveryd Backgård. Var kvar i stugan år 1905.

Stolfabriken

Lammafors stolfabrik.

Lammafors

Backstuga under Lammaskog.

Carl Anders Johannisson Lindström (1857-05-20- ), Johanna Sofia Svensdotter (1860-05-20 (i Järsnäs)- ), Alma Hildur Victoria (1887-07-18- ), Carl Oscar Edvin (1889-10-24- ) – födda i Forserum, Erik Rudolf Eugen (1891-11-05- ), Anna Amida Linnea (1894-04-17- ), Axel Einar Emanuel (1896-10-28- ) – födda i Nässjö, Ernst Josef Wilhelm (1898-12-22 (i Vrigstad)- ). Inflyttade från Forserum.

Lilleslätt

Torp under Lundby Mellangård. Huset brann 1912, då Viktor Andersson med familj flyttade till Strömsjö. Viktor hade förlorat ena armen vid en olycka på sågen i Boda. Fotografi av honom och några andra torpare finns i Hembygdsföreningens bok ”Människor i Vrigstad” sid 53. Huset mycket litet och dåligt byggt. Rum och kök. Arrendet två dagsverken i veckan. Ladugård till två kor.

1810 Kyrkväktare Boman (1745- ), Annika (1740- ). Se Sågen.

Jonas Boman (1777-05-13- ), Stina (1777- ), Johannes (1809-1811), Lena Maja (1813-01-12- ), Karl Johan (1816-05-15- ).

Soldaten Johannes Nordberg (1805-07-12- ). Kom från Stenhagen.

1859 Olof Thalin (1809 (i Hylletofta)-1883 (i Lille Slätt)), Katarina Andersdotter (1813-1885 (i Lille Slätt)). Hade fem barn. Mannen straffad för stöld – 40 par spö och allmän kyrkoplikt.

1885 Karl Viktor Andersson (1860 (i L Göstorp)- ), Hedda Andersdotter (1854 (i Hagshult)- ). Inflyttade från Stora Källunda, Lundby Västergård. Flyttade 1913 till Strömsjö. Hedda var slösint. Blev skrämd av Damberg, därför blev sonen Ivar tokig. Viktor sågade av sig en hand. Viktor tände på flera gånger. Modern Anna släckte en gång med en spann mjölk när hon mjölkade.

1911 Anna Stina Andersdotter (1829 (i Nydala)- ). Viktors mor. Flyttade hit från L Göstorp.

Gröndal

Torp under Lundby Mellangård. Siste invånare här var Johan (Jödde) Hjort, som dog här 1895. Huset var stort med rum och kök på bv. Rum på vinden där det varit småskola. Arrendet utgjorde två dagsverken i veckan. Huset rivet och flyttat till skolgården.

1859 Peter Magnus Johannesson (1825-1865), Petronella Charlotta Bergdahl (1818-1900). De hade två barn. Peter dog samma dag paret vigdes.

1872 Jonas Petter Johannesson (1818- ) och Anna Kristina Petersdotter (1822- ). De flyttade hit från Lundby Östergård och flyttade vidare samma år.

1872 Jonas Petter Johansson Hjort (”Gödde Hjort”) (1823-1897 (i Gröndal)), Kristina Petersdotter (1834-1896 (i Gröndal)). De flyttade hit från L Källunda, Lundby Vgd. De hade två söner – Oskar blev dräng i Bjällebo och åkte sedan till Amerika, den andre sonen dräng i Lammfors.

1886 Axel Ströberg (1825- ) och Lena Maja Petersdotter (1827- ). Lena Maja var blind. De flyttade hit från Högelund, Lundby och flyttade 1887 till Lundby Östergård.

Viktor Karlsson. Flyttat till Lille Slätt.