Föreningen ska sätta upp infoskyltar

Vrigstads hembygdsförening kommer under sommaren att sätta upp informationsskyltar på sex platser i Vrigstad. Det blir ett försök att sprida ökad kunskap om byggnader och verksamheter som finns eller har funnits i Vrigstad på ett lite nytt sätt. Föreningens styrelse gav Kerstin Carlsson, Börje Cronvall och Ted Wolfram i uppdrag att välja ut några platser och dokumentera dessa. De platser som nu valts ut är: Gamla Skolgården, Granbacken, Gubbakulan, Marknadsplatsen, Torget 1 och Vrigstads Skofabrik. Skyltarna, som är cirka 60 x 40 cm, kommer att placeras på en stolpe i anslutning till respektive plats.