Första digitala styrelsemötet

Måndagen den 25 januari höll styrelsen sitt första digitala styrelsemöte. Efter en lite trevande inledning gick mötet utmärkt där alla deltagare fanns med via både ljud och bild. På mötet bestämdes att årets årsmöte kommer att hållas digitalt kl. 19.00 den 18 mars. Till mötet kan medlemmar anmäla sig i förväg och då få en direktlänk till det kommande sammanträdet via e-post alternativt kan man gå in på vår hemsida och genom att klicka på en länk där komma med i mötet.