Skolan i Vrigstad

Skolan i Vrigstad har gamla anor, som går tillbaka ända till år 1648. Då grundade friherren Göran Gyllenstierna en skola och donerade ½ hemman Vrigstad Månsagård till lärarens lön.

Ga_skolan
Månsagården, i dagligt tal kallat Skolgården. (Bildarkivet)

På Månsagården, i dagligt tal fortfarande kallad Skolgården, hölls skola i de utrymmen som var till hands, kanske i det lilla huset till höger om brofästet på bilden. Men år 1826 byggdes ett nytt skolhus på tillskyndan av biskop Esaias Tegnér (huset t. h. på bilden). Det användes först som skola, senare enbart som lärarbostad. År 1917 räddades det undan rivning av folkskolläraren K A Hultkvist, som lät flytta det till andra sidan ån, där det finns kvar i nästan oförändrat skick (Stålhammarska huset).

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige 1842 fick Vrigstad två skolor. Dels den s k fasta skolan, som var inrymd i huset på bilden och som var en fortsättning på friherrens pedagogi, dels en ambulatorisk skola med en lärare, som ambulerade mellan de fyra skolrotarna och höll skola 10 veckor i varje rote. Till en början upplät bönderna lokal i gårdarna, men på 1860-talet byggdes skolhusen i Virestorp, Holkaryd och Åkaköp. Den första ambulerande läraren hette C P Hultstedt, som år 1852 efterträddes av kantor Sven Granqvist. han efterträddes 1884 i sin tur av J A Celén, som var den siste i egentlig mening ambulerande läraren.