A. V. Svenssons Bryggeri

Texten är baserad på Staffan Svenssons föredrag vid hembygdsföreningens temakväll den 19/11 2015.
Microsoft PowerPoint - Bryggeripresentation 20151119.pptx

1849 övertog gästgivaren Peter Daniel Tolf ölbryggeriet i Vrigstad. Som gästgivare var han i behov av öl och det var då vanligt att man på respektive ort också hade ett eget bryggeri. Hans målsättning var att höja kvalitén och göra verksamheten mer professionell. Initialt engagerade han en utomstående bryggare, men under perioder agerade han också själv som bryggare.

Följande innehavare av bryggeriet och bryggare har funnits i Vrigstad:
Innehavare   

Ölbryggeri  
1849-1874 Peter Daniel Tolf
1874-1876 Lars Johan Larsson
1876-1884 Johan Gustaf Jansson
1884-1888 Anna Jansson
1888-1899 Vrigstad Bryggeribolag med bl.a. Fredrik Runstedt som delägare
1899-1900  Joshua Bergegren, Malmö och Olof Pettersson, Åstorp  
Svagdricksbryggeri
1900-1906 Johan Ek
1906-1970 AV Svensson Bryggeri HB

Bryggare
1849-1850 Johan Lundmark
1851-1859 Peter Daniel Tolf
1860-1862 Leopold O Frietsche
1863-1873 Peter  Daniel Tolf
1874-1876 Lars Johan Larsson
1876-1884 Johan Gustaf Jansson
1886-1888 Clas Johan Johnsson
1891-1894 Johannes Svensson
1894-1900 Carl Harald Berg
1903-1906 Klas August Sidenqvist
1906-1946 August Viktor Svensson
1946-1970 Simon Svensson

Bryggeriet ligger fortfarande kvar på sin ursprungliga plats och Staffan Svensson har gjort nedanstående skiss över hur området användes.                 

Microsoft PowerPoint - Bryggeripresentation 20151119.pptx

Ölets bryggs av malt, jäst, humle och vatten. I bryggeriet fanns bl.a. mäskkar, jästkar och ett kylkar. En modernare del i bryggeriet är en flasksköljningsmaskin.

1906 övertog August Viktor Svensson bryggeriet från Johan Ek – som i sin tur köpt det efter en konkurs år 1900. I det köpeavtal som upprättades inskrevs begränsningar kring bryggeriets framtida verksamhet. En av punkterna i avtalet hade följande lydelse ”Köparen förbinder sig att ej tillverka eller inom lägenheten ej försälja starkare drycker än svagdricka och dermed jemförliga, äfvensom att ej försälja lägenheten till någon som i densamma vill tillverka eller försälja starkare drycker såsom brännvin, bier eller vin.” Man bryggde inget öl i bryggeriet under den tid Johan Ek ägde det och även fortsättningsvis så blev det ett svagsdricksbryggeri.

Microsoft PowerPoint - Bryggeripresentation 20151119.pptx
Det låg bl.a. i statsmaktens intresse att minska öldrickandet varför man även tilläts att ha reklam som i våra tider känns lite udda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft PowerPoint - Bryggeripresentation 20151119.pptx

Etiketter från 1960-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Svensson är det senaste bryggaren i Vrigstad – kanske den siste. Han följde avtalet mellan Johan Ek och sin far om att ej tillverka starkare drycker än svagdricka i bryggeriet. Han blev i stället delägare i Förbundsbryggeriet i Skruv, där man tillverkade läskedrycker och öl. Det här sortimentet kom att ingå i Simons utbud och därför kunde han tillgodose inte bara Vrigstadbornas efterfrågan på svagdricka utan även på läsk och öl.
© Staffan Svensson