Vrigstad Scoutkår

I februari 1962 bildades en kåravdelning av Svenska scoutförbundet i Vrigstad. Vid invigningen utsågs Algot Göransson till ordförande, kassör Bengt Dahlqvist och sekreterare Eric Cronvall. Till ledare invigdes Carl-Gustav Liew, Carl-Eric Edlund, Anders Börjesson, Svenning Svensson, Stig Ringefelt och Göran Lindblad.

Fakta_foren_scoutTvå scoutpatruller bildades omgående:

Patrull Örnen – som bestod av Jan Ringefelt, Arne Edlund, Anders Cronvall, Johan Thunander och Lars Gunler, samt
Patrull Ugglan – som bestod av Stig Ringefelt, Carl-Eric Edlund, Börje Cronvall, Sven-Anders Börjesson, Bengt Edlund, Erland Svensson, Olle Ringefelt och Bengt Göransson.

På programmet under de inledande träffarna stod bl.a.: knopkunskap, lära scoutlagen och scoutsången, orientering och naturkunskap.

Verksamheten växte med allt fler deltagare. Årligen åkte man på läger. 1967 lät scoutkåren bygga en scoutstuga i nära anslutning till idrottsplatsen.

Nedan visar vi ett antal bilder från efterföljande års verksamheter:

Stefan Rostedt, Arne Edlund, Lars-Gunnar Johansson, Hans Thunander och Rolf Persson har tagit hem en inteckning i vandrings-priset Ugglan.

Fakta_foren_scout2