Skolan i Virestorp

Skolan i Virestorp låg väster om vägen mellan Vrigstad och Virestorp, där vägen från Id och Bjällebo stöter till. Den första skolan var klar 1862, troligen något år tidigare, och låg närmre vägen än den nya skolan, som uppfördes 1915. Gamla skolan såg ut som den i Draget med lärosal och litet rum och kök till läraren, när han ambulerade i Virestorp. I den nya skolan fanns en skolsal och en större lägenhet för läraren. Här var ambulerande skola till 1897.

Skolan var igång t.o.m. vårterminen 1948. Då var där endast 8 elever. Det blev alltså klasser med endast en elev, trots att det var intagning av elever vartannat år. I fortsättningsskolan var det också så få elever, att skolan endast kunde hållas vartannat år. Då var, enligt mångas mening, barnen alldeles för stora eller för gamla att gå i skolan. På skolvägen fick de då höra kommentaren: ”Store kõnera, gå å inte göra ett redit dagsverke!” 1948 överfördes alltså eleverna till Vrigstads skola. Skolskjutsen utgick från Virestorp och tog sedan en sväng upp mot Knekestorps vägskäl, där elever, som gått i Åkaköps skola, hämtades. Skolskjutsen från Åkaköp blev nämligen fullsatt uppåt Åkaköp.

Skolan i Virestorp låg visserligen utmed vägen men i alla fall mycket ensligt mitt emellan Södra Virestorp och Gettersryd. Flera lärarinnor vågade inte bo där utan hyrde in sig i bondgårdar i trakten, Brita Norén hos Mallander i Gettersryd, Greta Wallin i Södra Virestorp och någon hos Rylander i Porsamålen.

De flesta lärare i Virestorp skola stannade där mycket kort tid. Det verkar som om de vore anställda för ett läsår i taget – eller kanske Virestorp inte direkt var en framtidsplats.

Fakta_samh_virest

Elever vid Virestorps skola 1929, fr.v. Bertil Fasth, Erik Mallander, Stig Gustavsson, Gunnar Wiss, Gunnar Johansson, Gösta Karlström, Vera Rylander, Erik Fasth, Martin Fasth, Hildur Ceder, Gunnar Mallander, Märta Mallander och Elvira Karlström.

Lärare i Virestorps skola

1897-1900 Charlotta Gustavsson, född 26/1 1867 i Vrigstad. Kom 1898 från ”Gamla Posten” (Granfeldts hus) i Vrigstad och flyttade 1899 till Värnamo.
1900-1901 Karl August Frej, född 27/10 1883 i Ödestugu. Kom 1900 från Åsenhöga och flyttade 1901 till Tuna i Kalmar län.
1901-1902 Hilda Lagerqvist, född 21/5 1866 i Eksjö. Kom 1901 från Nässjö och flyttade 1902 till Eksjö.
1902 Ester Rydstedt. Kom 1902 från Sund i Järsnäs.
1902-1907 Ottilia Sjöqvist, född 7/6 1881. Anställdes fr.o.m. 1902.
1907-1910 Amanda Karolina Andersson, född 12/9 1885 i Reftele. Kom 1906 från Långaryd till småskolan i Vrigstad, började i Virestorps skola 1907 och flyttade 1910 åter till Långaryd.
1909-1910 Berta Rydström. Började undervisningen 1/7 1909 och flyttade efter ett läsår.
1910-1917 Ellen Andersson, född 13/3 1883 i Tråvad, Skaraborgs län. Avlade småskollärarinneexamen i Skara 1902. Hade tjänstgjort i Sunnanå 1902-1903, i Nora 1903-1906, i Bladåker 1907 och i Långserum som ordinarie lärarinna 1908-1909. Kom 1910 från Tråvad och flyttade 1917 till Vrigstadssmåskola. ”Det var nog en arg fröken.” Död 13/4 1934.
1917-1920 Signe Johansson, född 19/2 1892 i Edshult. Avlade småskollärarinneexamen i Eksjö 1914. Blev ordinarie lärarinna vid Virestorps mindre folkskola 1917. Flyttade 1920 till Vrigstads småskola, där hon var kvar till pensioneringen 1950. Signe Johansson var alltid lika lugn och bestämd och mycket omtyckt av elever och föräldrar.
1920-1946 Karolina Grahn, född 10/2 1891 i Vallsjö. Avlade småskollärarinneexamen i Eksjö 1911. Vikarierade i Vetlanda vårterminen 1912, i Holsby höstterminen 1912, ordinarie lärarinna i Lannaskede gräns mindre folkskola 1913-1914, vikarierade i Fryele 1915-1920 och kom till Virestorp 1920. Hon var mycket sjuklig och tjänstledig från 1/8 1927 lång tid framöver, men kunde trots det behålla tjänsten. Långa tider bodde hon inte ens i skolan. Hon slutade sin tjänst 31/1 1946 och flyttade till Vetlanda.
1927 Elsa Johansson, född 8/7 1894 i Edshult. Avlade småskollärarinneexamen i Eksjö 1924. Vikarierade vid Vrigstads skola 1925-1927 och i Virestorps skola 8/8-4/12 1927. Hon var syster till Signe Johansson ovan.
1928-1929 Folke Wilson, född 27/5 1903 i Horshaga i Svenarum. Vikarierade här fr.o.m. 15/11 1928 t.o.m. vårterminen 1929 och hade även fortsättningsskola. Återkom som kantor och folkskollärare till Vrigstad 1946 och stannade där till pensioneringen 1956.
1929-1930 Anders Lindelöv, född 16/11 1902 i Jönköping. Vikarierade här t.o.m. höstterminen 1930.
1930-1932 Viola Dehn, född 5/4 1908 i Hult. Avlade folkskollärarexamen i Stockholm 4/6 1929.
1932-1935 Hanna Johansson, född 4/10 1908. Avlade folkskollärarexamen i Landskrona 1931. Tjänstgjorde kort tid vid Hjortsberga kyrkskola, innan hon kom hit 24/11 1932. Hon hade även fortsättningsskola.
1935-1937 Greta Wallin, född 4/3 1906 i Stockholm. Kom hit 1935 från Vrigstads skola och flyttade 1937 till Ölmstad. Hon bodde i Södra Virestorp.
1937-1938 Anna-Lisa Karlsson, född 2/9 1912 i Svenarum. Kom hit 1937 från Torarp i Svenarum och flyttade 1938 åter till Svenarum.
1939-1944 Var Karolina Grahn i tjänst igen.
1945-1948 Elin Håkansson, född 3/1 1891, i Karlskrona. Kom hit 1945 från Åkaköps skola och flyttade 1948 till Barkansjö skola i Almesåkra.

Det var många olika lärare, som hade fortsättningsskolan i Virestorp, t ex Aina Nyquist, som sedan tjänstgjort i Kännestubba skola, Dagmar Järnhult, som sedan tjänstgjorde vid skolan i Nydala, Brita Norén, som tjänstgjorde i Sävsjö.

När den ambulerande småskollärarinnan Johanna Bergström slutade sin undervisning 1897, så flyttade i hennes stuga i Lammafors in en småskollärarinna Sigrid Lydén, född 18/6 1878 i Eksjö. Hon ko m 1898 från Vetlanda och flyttade 1898 till Eksjö. Hon bör, med hänsyn till bostadsorten, rimligen ha tjänstgjort i Virestorps skola.

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992. Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult.