Vrigstad Läkarmottagning

Vrigstad Läkarmottagning, som startats av Torbjörn Lund-Ramberg, öppnade den 1 mars 1993 i före detta kommunalhuset, Slättsjövägen 7.

Det första årets verksamhet drevs på entreprenad, senare med ett års, två års och de sista tio åren med fem års avtal med Jönköpings Läns Landsting. Mottagningen hade ett geografiskt ansvar för hemsjukvård och läkarmottagning.

Mottagningen drevs av Dr Torbjörn Lund Ramberg med tre anställda som under åren utökades till fem anställda.

Den 1 juni 2010 infördes vårdval i Region Jönköping vilket innebar större ansvarsområden. Det tidigare GEMA/Marknadshuset stod nu tomt. Den 30 januari 2010 köpte Torbjörn Lund
Ramberg fastigheten för att starta vårdcentral i nya lokaler.

Efter en omfattande ombyggnation flyttade Vrigstad Läkarmottagning år 2010 in i det före detta Marknadshuset, som nu blivit Hälsocenter. Vrigstad Läkarmottagning drivs av doktor Torbjörn Lund Ramberg och distriktssköterskan Vibe Steen Ramberg. Företaget har 19 anställda och kan förutom läkarkonsultation erbjuda sjukgymnastik, rehabilitering, psykosocialt stöd och behandling, distriktssköterskemottagning, förebyggande hälsovård, individuellt stöd vid kroniska sjukdomar och behandlingar i gruppverksamhet.

Mottagningen samarbetar med den kommunala hemsjukvården inkluderande palliativvård.

Gymmet i byggnaden,som drivs av en intresseförening, öppnade 2010.

Apoteket Hjärtat flyttade in i lokalerna 2013.

Region Jönköpings län har övertagit vårdcentralen och Torbjörn och Vibe slutade sina anställningar i september 2018.

Den 1 mars 1993 startade Torbjörn Lund länets första privata husläkarmottagning i tidigare kommunalhuset, Slättsjövägen 7.
2010 köpte Torbjörn Lund Ramberg GEMA/Marknadshuset och byggde om lokalerna till läkarmottagning.
Läkarmottagningen startades och drevs av Torbjörn Lund Ramberg och Vibe Steen Ramberg.