Fotograf Gustaf Karlsson-Siegert

Gustaf Karlsson föddes 1884 i fastigheten Häggelund, under Lundby Västergård.

Föräldrarna var skomakaren Karl Wiss och hans hustru Anna. Gustaf hade ”tummen mitt i näven” tyckte fadern och kunde därför inte utföra något nyttigt arbete.

Men Gustaf hade andra begåvningar och var lite konstnärligt lagd. Hans intresse för fotograferingskonsten vaknade tidigt. Detta kostade bara pengar, tyckte fadern, och det sågs inte med blida ögon av fadern skomakaren.

Bland sina ungdomskamrater gick Gustaf under namnet ”Foto”.

När Gustaf var 20 år fick han anställning som biträde i en fotoateljé i Jönköping. Här stannade han till 1911 då han fick arbete i en fotoateljé i Göteborg. År 1915 blev han biträde och assistent hos fotografen Axel Kaudern i Stockholm. Under Stockholmstiden antog han efternamnet Siegert.

1922 studerade han fotografering i Danmark och Tyskland på ett stipendium från Kungliga Kommerskollegium.

1923 till 1929 hade han egen ateljé i Stockholm. 1929 flyttar han till Västerås och övertar Ernst Bloms fotoateljé. Denna drev han till 1931 då han fick anställning som fotograf vid 1:a Flygkåren i Västerås, som 1936 blev Kungliga Västmanlands Flygflottilj. Hans huvuduppgift här blev att utbilda underofficerarna i fotografering med
de speciella kameror, som användes i bombplanen. Här stannade han till sin pensionering 1945.

I Vrigstad verkade han som självlärd fotograf omkring sekelskiftet fram till sin anställning i Jönköping 1904. Mellan de olika anställningarna vistades han hemma och tog då fotouppdrag.

Någon ateljé i Vrigstad hade han inte utan fotograferingen skedd till största delen i samband med olika festligheter. I Vrigstads Hembygdsförenings bildarkiv finns några av hans vrigstadbilder.

Av de fotografer som verkat i Vrigstad får man nog anse att Gustaf Siegert var den mest välutbildade.

Gustaf Siegert avled i Stockholm 1964. Strax före sin bortgång ”rensade” Gustaf bland sina bilder då han inte trodde de skulle komma till någon användning. Några vrigstadbilder skickade han 1963 till vrigstadfödde borgmästaren i Sigtuna, Gustaf Dahl. De var vänner sedan uppväxten i Vrigstad.

Fotografen Gustaf Karlsson-Siegert, kallad ”Foto”, fotograferade en del i Vrigstad i början av seklet. Han hade lärt fotografins grunder av Bjelke. Gustaf var son till skomakare Gustavsson i Lundby. Foto från cirka 1910.