JPS-konsult i Vrigstad AB

Jan-Peter Svensson var anställd på Swed-Hus, men flyttade efter konkursen till Mjöbäck 1985. Här var han en tid anställd på Mjöbäcksvillan som ansvarig på ritkontoret. I oktober 1989 togs beslutet att starta egen konsultverksamhet – JPS-Konsult AB. Företaget startades i Mjöbäck, Svenljunga kommun av Jan-Peter och Anna Svensson.

De första kunderna var Mjöbäcksvillan och det då nystartade Willa-Nordic. JPS-konsult fick uppdraget att ta fram byggsystem och ritningar för de första husen. På den tiden hade inte Willa-Nordic egen ritavdelning som de numera har.

Företaget fick flera intressanta uppdrag. Nämnas kan OS-byn i Lillehammer med ett 70-tal hotellrum och restaurang, som byggdes på tjälen, för att efter OS rivas. Husen finns nu i stora delar uppförda i Ryssland med helt prefabricerade badrumsmoduler.

På 90-talet projekterades en stor trevåningsbyggnad till ett av Rysslands största flygbolag.

Ett av de mer udda uppdragen var under flyktingkrisen på Balkan. Uppdraget från Mjöbäcks entreprenad bestod i att ta fram billiga flyktingbaracker och ett mobilt kök.

Under åren i Mjöbäck kämpade man för en egen skola på orten. Göran Nergården, tillika ägare av Mjöbäcks entreprenad, gav JPS-konsult uppdraget att rita en byskola med ekologisk byggteknik. Jan-Peter åtog sig även arbetsledningen av byggnationen.

Efter 11 år i Mjöbäck återvände familjen till föräldragården Boda gård i Vrigstad. Verksamheten bedrevs nu från Boda i ett enkelt rum.

Efter något år anställdes Sven-Göran Josefsson från Fägerhult (Haboarp). Att anställa gav mersmak. Lagom till introduktionen vid sekelskiftet, att datorrita hus med cad-program, anställdes Peters svåger Martin Simonsson från Öckerö.

Detta var ett välkommet ungt tillskott när datormiljön skulle införas över hela verksamheten.

När företaget nu växte år från år inhyrdes verksamheten i brandstationens andra våning, som då ägdes av Stefan Grönberg. Efter sekelskiftet anställdes Jan-Peters bror Thommy Palm.

Företaget fick mer kompletta uppdrag att lägga upp och underhålla byggsystem åt husföretag som en egen del av företagets ritavdelning.

Efter några år som hyresgäst köpte JPS-konsult brandstationen. Jan-Peters brorson Andreas Svensson anställdes 2004 och Jan-Peters son Johannes Svensson började sin anställning 2006.

En av företagets största satsningar gjordes 2002 när de tillsammans med Göran Nergården, ägare av Mjöbäcks entreprenad, med flera köpte Dalacement i Björbo-Dalarna. Dalacement var på obestånd och behövde nya ägare med nya idéer. Jps-konsult med 40 % ägarandel och de andra nya ägarna introducerade ett nytt betongbjälklag kallat Daladekk. Efter några år fick Jan-Peter åta sig uppdraget som VD för bolaget. Lönsamheten var god, men efter tio år som ägare och andra uppdrag tog man beslutet att sälja Dalacement.

Nu kunde JPS-konsult koncentrera sig på sin kärnverksamhet – byggkonsultation. Dock har
företaget en heltidstjänst med projektering åt Dalacement. De största kunderna har varit Borohus-Västkuststugan och Dalacement samt några i mindre omfattning: Willa-Nordic, Rörvikshus, Sävsjö-Trähus, Mockfjärdshus m.fl.

Den 22 oktober 2009 köptes det nuvarande kontoret på Marknadsgatan 2. Företaget har nu sex
lägenheter för uthyrning samt en lokal åt en rörfirma i brandstationen.

Antalet anställda under 2015-2016 är sex personer, ägaren inräknad. Beslut har tagits att sonen Johannes Svensson kommer att ta över verksamheten under år 2016. Fadern och grundaren Jan-Peter Svensson kommer att finnas kvar som anställd.

Jan-Peter och Johannes Svensson.
De anställda på JPS-konsult: Andreas Svensson, Tommy Palm, Jan-Peter Svensson, Johannes Svensson, Mattias Svensson, Martin Simonsson. På bilden saknas Marcus Simonsson.