Vrigstad Rumsuthyrning

1996-08-30 köpte Holger och Marita Borkowski fastighet och rörelse. Man byggde om huset till
lägenheter men fem rum behölls för rumsuthyrning

2016-04-15 såldes fastighet och rörelse till Van Mai Man, som nu driver verksamheten.