Förord

Vrigstads hembygdsförening har tagit som sin uppgift att dokumentera vår bygd i ord och bild. Vårt rika bildarkiv, med bilder från 1870-talet och framåt, förnyas ständigt. Här skiljer vi oss från många andra hembygdsföreningar som ser som sin främsta uppgift att samla gamla föremål.

Idag är historia redan i morgon. Det är viktigt att vi kontinuerligt dokumenterar det som händer för att inte tappa vår historia och för att ge framtida generationer möjlighet att ta del av bygdens historia.

Under 2016, när Sveriges hembygdsförbund firar 100 år, bestämde hembygdsföreningens styrelse att vi skulle dokumentera vårt näringsliv. Men vi ville inte bara dokumentera det som redan är historia utan även berätta om dagens samhälle i det som tidigare var Vrigstad socken.

Vrigstad har genom åren haft ett mycket rikt näringsliv. Innan järnvägen byggdes var Vrigstad ett centrum i häradet. I och med järnvägens utbyggnad tappade Vrigstad en del av sin dragningskraft. Tack vare vägarnas utbyggnad och många driftiga entreprenörer så återfick Vrigstad mycket av sin forna kraft och i dag är Vrigstad ett samhälle som sjuder av livskraft.

Hembygdsföreningens styrelse har inte varit ensamma om att samla in minnen om vårt näringsliv. En bieffekt, men också vår avsikt, var att vi förhoppningsvis skulle öka intresset för hembygden, vår förening och vikten av att dokumentera det som händer. Vi har haft öppna träffar där vi fått god hjälp att minnas svunna tider. Vi har också fått hjälp av enskilda individer som lagt ner ett stort arbete för att hjälpa oss att få en så heltäckande beskrivning av näringslivet som möjligt.

Vi är medvetna om att vår lista över företag inte är komplett, att det säkert finns sakfel och andra brister, men vi har med hjälp av dokument från olika arkiv, tidningsklipp – och inte minst – allmänhetens insats försökt att göra en så korrekt beskrivning som möjligt.

Vi vill tacka alla som på olika sätt hjälpt oss med minnen, texter, foton m.m. Er insats har varit till mycket stor hjälp.

Vrigstad i september 2016

Vrigstads hembygdsförenings bokkommitté