Vrigstad Järnhandel AB

Olle Hugosson, född 1916, hade tillsammans med sin bror och farbror en järnaffär i Hok. 1958 övertog Olle Hugosson Åke Lindholms Järnhandel i Torglägenheten 8.

Fastighetsägare var Josef Karlsson. Anställda var Lars-Olof Karlsson, Arne Larsson och i början av 1962 anställdes även Lars-Uno Lindevern.

1963 köpte Olle Hugosson Yngve Johanssons affärsfastighet på Torget 3. Byggmästare Gunnar Karlsson, Nydala, gjorde en helrenovering av byggnaden till järnaffär och bostad på övervåningen. I början på 1964 flyttade man in i den nya affären, där Yngve Johansson stannade kvar som affärsbiträde.

Hugosson hade ensamrätt på försäljning av Diö foderhissar, höhissar, i nästan hela Småland. Han annonserade flitigt och sålde stora mängder till bönderna.

Han sålde också hötorksfläktar som blev populära på slutet av 60-talet och i början av 70-talet.

Järnaffären hade stor försäljning av byggmaterial – allt från husets källare till yttertaket. Han sålde cementblock, cement, armeringsjärn, alla sorters skivor, och fasadtegel, som var populärt på 50- och 60-talet. Han sålde dessutom kök och vitvaror. I slutet av 60-talet och i början på 70-talet byggdes affären ut med en avdelning för vitvaror (kyl, frys och spisar) och en för färg.

Olle hade nu även agenturen/ensamrätten inom ett visst område på att sälja Huskvarnas sortiment av vitvaror, Marbodalkök samt Dano gips, som tillverkades i Danmark.

En eftermiddag hösten 1969 kom Kennert Almqvist samt Gösta och Karl-Åke Hjälmeby in i affären för att köpa handverktyg till husfabriken som de nyss startat. De blev trogna kunder av material till husfabriken och omsättningen ökade väsentligt i järnaffären.

Arbetat i affären har bl.a. Rolf Sjöö, Bo Andersson, Lennart Johansson, Kjell Claesson, Dagmar Karlsson, Barbro Reinsjö och Maj Persson. Olles hustru Elisabeth arbetade på kontoret.

Den 1 december 1983 överlät Olle och Elisabeth Hugosson företaget till Börje och Stig Johansson som namnändrade till Vrigstad Järn & Färg. Företaget gick i konkurs i mars 1985.

Olle Hugosson behöll namnet Vrigstad Järnhandel AB och ägnade sig åt tre agenturer – försäljning av höhissar, gödselpumpar och utgödslingsanordningar. Olle Hugosson avled 2001.

Lars-Olof Karlsson minns: En vecka efter att jag fyllt 15 år började jag som järnaffärsbiträde hos Olle Huosson.

Det fanns två mjölklinjer som körde mjölk till mejeriet i Vrigstad. Kunder kunde ringa till järnaffären och beställa varor. För att inte chauffören skulle behöva stanna och gå in och fråga om det fanns något beställt så hade vi två olika flaggor som sattes ut. En röd för Nydalalinjen, som John Svensson körde, och en grön för Hylletofta linjen. Var flaggan uppe visste chauffören att han skulle gå in och hämta gods.

Olle började tidigt på morgonen. Klockan 5.45 var han på kontoret och efter klockan 6.00 var det öppet till fikarummet där företagare och kunder drack morgonkaffe. Några kunder var stamgäster på morgonkaffet.

Olle missade aldrig att sova middag efter maten mellan 12.30 och 13.30. Då fick ingen kund eller säljare störa, det var bara till att vänta till dess Olle kom ner till kontoret. Så var det även på affärsresor med bil. Man fick stanna på lämplig plats och Olle somnade på minuten.

På 60-talet körde Olle ofta själv på affärsresor – på eftermiddagar och kvällar. Han besökte bönder runt Vrigstad, mot Malmbäck, Hagshult eller Hjälmseryd och sålde frysboxar, kylskåp, tvättmaskiner och dammsugare, som nu började bli populära på landsbygden. Biträdena körde hem varorna till kunderna någon dag efter besöket.

Jag slutade i affären 1975 och började då i Thure Perssons.

Lennart Johansson minns: 1974 fick jag, som 16-åring, fast anställning som järnaffärsbiträde hos Olle Hugosson. Tillsammans med Kjell Claesson var vi kvar som anställda när de nya ägarna tog över. Vi var också de som sist lämnade affären när konkursförvaltaren stängde 1985.

Olle Hugosson och biträdet Kjell Johansson i affären där man även sålde färg. Foto från 1968.
I juli 1985 var det konkursutförsäljning i Vrigstad Järn & Färg.