Lindö Omklädsel

Kurt Gunnarsson, Krokshylte, Hjälmseryd, bedrev omklädsel av möbler i tidigare skofabriken, Gästgivaregatan 4, från 1994 till 2006. Kurt och Bengt Maars (i Byma Möbler) köpte 1994 skofabriken av Hasse Grönberg. Som kuriosa kan nämnas att Kurt bl.a. hade förre Volvochefen P.G. Gyllenhammar som en av sina kunder.