Karl Strömqvist

Den 8 juni 1974 lät Vrigstads siste bysmed Karl Strömqvist smedjans inventarier gå under klubban. Smedjan hade uppförts 1929 av smeden Söderberg och övertogs 1937 av Kalle Strömqvist.

Karl Strömqvists smedja låg i korsningen Stockarydsvägen/Esplanaden. Den 9 september 1974 revs den när Esplanaden breddades, och därmed var bysmideriets saga all i Vrigstad.

Karl Strömqvist hade på 30-talet gått ut kadetten på Alnarps hovslagarskola. Han kom att ansa hovar på 25 000 hästar.

Karl hade en delvis egen uppfinning som han använde till bångstyriga hästar. Han hade en bur av kraftigt virke ute på gården. Ett par kraftiga hängmattor placerades under hästens buk, med ändarna stabilt fastgjorda med krokar i kraftiga järnrör på burens sidor. Med hjälp av kugghjul, spärrhakar och vevmekanism kunde han hissa upp hästen i luften, med påföljd att hästen blev from som ett lamm.

Karl Strömqvist skor en häst i sin smedja, cirka år 1970. T.v. Georg Lindberg och t.h. Gustav Andersson, Skogsdal.
Tidningsurklipp om smedmästare Karl Strömqvist.
Den 8 juni 1974 auktionerades smedjans inventarier bort.