C.M. Karlsson

Claes Magnus Karlsson, född 1862 i Sunnerby Östergård, flyttar 1881 till Hjälmseryd där han arbetade som smed i Fägerhult. Han återvände till Vrigstad 1885 och bosatte sig i fastigheten Karlsberg (nuvarande adress Sävsjövägen 16) och övertog smeden Hans Johan Karlssons smedja.

Här hade han sin smedja till 1901 då han flyttade till Barkeryd där han stod som smed och fabrikör på Manufakturverket.

C.M. återvände till Vrigstad 1904 och bodde först i Biskopsbo ett år och därefter i fastigheten
Johannislund under Vrigstads Gästgivargård.

1910 uppförde han fastigheten Karlsborg (nuvarande Njudungsvägen 2). Sin smedja hade han alldeles söder om sin fastighet. Smedjan avyttrade han redan 1912. Axel Rehn köpte den och började med skotillverkning, som han tidigare haft i Dalhem i Sunnerby.

Det är troligt att Claes Magnus uppförde smedjan redan när han återvände från Barkeryd.

Smedmästaren Claes Magnus Karlsson bodde i Karlsborg till sin bortgång 1941.

Smeden C.M. Karlsson med hustrun Märta i huset som låg på nuvarande Njudungsvägen 2 cirka 1920.
1912 köpte Axel Rehn C M Karlssons smedja. Smedjan innehöll bara ett rum och ett litet kontorsutrymme. På bilden Gustav Karlsson, Lunden, Axel Rehn och Albert Stensson. Foto från 1912.