Vrigstad Träförädling AB

1979 startade Inge Bard och Ove Carlsson Vrigstad Träförädling. De jobbade då på Unionen i Stockaryd och skötte företaget på fritiden. Efter cirka ett år köpte Inge ut Ove och han började då jobba heltid på hyvleriet.

Man startade verksamheten där Artur och Ove tidigare haft sin såg. Fastigheten ägdes då av kommunen och de hade tagit beslut om att riva byggnaderna. Strax innan rivningen fick Ove och Inge hyra en av byggnaderna dit de transporterade en hyvel som köpts på Stenbergs i Nässjö.

Verksamheten hade ett par anställda. 1986-87 köpte Torbjörn Bard in sig som hälftenägare. Vid årsskiftet 1994/95 lämnade de de dåliga lokalerna efter att de under 1994 förvärvat tidigare Swedhus lokaler vid Källebergsvägen.

Ett par år senare köpte Magnus pappan Inges halva av företaget, som nu ägs och drivs av bröderna Torbjörn och Magnus Bard. Man har hyvleri och såg och utför även legoarbeten. Framför allt tillverkas läkt och fjällpanel.

I september 1998 drabbades företaget av en stor brand då en förmodad dammexplotion tände på en 2 500 kubikmeter stor spånhög, som huvudsakligen bestod av hyvel- och klyvspån.

Branden kunde dock begränsas så det som blev lågornas rov var halva det kombinerade spån- och virkesförrådet. Ändå blev det en kännbar förlust på flera miljoner kronor.

Torbjörn och Magnus Bard i den stora fabrikslokalen.
Torbjörn, Victor och Magnus Bard.