Olofssons Hyvleri AB

År 1943 köpte Rune Olofsson tillsammans med brodern Åke den sågverksrörelse i Bjällebo som Karl Svanberg startat två år tidigare.

Företaget var trots svåra tider framgångsrikt och år 1964 lades sågen i Bjällebo ned och verksamheten flyttades till Vrigstad då Rune Olofsson övertog Helmer Anderssons såg, hyvleri och tork – den 25 oktober 1964. Rörelsen utvecklades ytterligare under Runes tid.

Rune Olofsson på kontoret 1964.

År 1968, efter ett ökat behov av förädlat virke, byggdes ett hyvleri till det befintliga sågverket.

 

1973 såldes företaget till Nordiska Trähus men återköptes 1985. I och med återköpet lades sågverksamheten ned. I stället fokuserades verksamheten på att förädla virke till högsta kvalité, helt efter kundernas krav och behov.

År 1985 gick barnen Jonas, Emanuel, Christian, Daniel och Anna in som delägare i företaget.
Daniel sålde sin andel först och 1993 övertog de övriga syskonen även Runes del i företaget och drev det sedan på egen hand.

Under senare år gjordes en rad stora investeringar, däribland ett nytt justerverk år 1998 och 2006 stod en helt ny klyvhyvellinje klar och kunde invigas den 18 augusti. En investering på cirka 30 miljoner som fördubblade kapaciteten på företaget.

Rune Olofsson och dottern Anna Freij i samband med invigningen 2006.

2008 sålde syskonen Olofsson företaget till BrA Invest, som är ett familjeföretag ägt av tre bröder: Stefan, Kenneth och Christer Andersson. Företaget vidareförädlar sågad råvara i mestadels gran och furu och kan hyvla, klyva, exaktkapa, bunta, etikettera och foliera en mängd olika dimensioner anpassade efter kundens önskemål.

Linda Jonasson och Rasmus Nilsson i BrA Invests lokaler.

V-Timber ett nybildat dotterbolag till Ture Johanssons Trävaru AB tog över verksamheten efter semestern 2017.

Marcus Jonsson, platschef, på V-Timber.