Holkaryds Skattegårds såg

Sågverket startades här i mitten på 1940-talet av David Claesson. Sågen var från starten här elektrifierad men hade tidigare drivits av en dieselmotor då den stod vid Spånarp, varifrån den flyttades hit.

På lördagarna fick inte sågen användas för då skulle bönderna i byn köra sina tröskverk. Kraften räckte inte till för båda verksamheterna. Sågen är nu moderniserad och används som servicesåg och ägs av Alf Claesson.