P.O. Lindegrens trätofflor

Samtidigt med att han drev garveriet lät P O Lindegren tillverka trätofflor. Toffelmakarna kom till
Annedal och hämtade ämnen (träbottnar och ovanläder), de spikade ihop dem i hemmet och kom
sedan åter med färdiga tofflor. Toffelmakare var bl.a. Alm i Söndra, Hjälmseryd och Alm i Moboda, Nydala.