Bryggeriet i Vrigstad

Öl har bryggts i 7 000 år. Det bryggs av malt, jäst, humle och vatten. Till Norden kom drycken under bronsåldern (för cirka 1 500 år sedan). Eftersom vattnet ofta var otjänligt dracks det kopiösa mängder öl. Under medeltiden dracks cirka 5 liter öl per person och dag – öl som hade en låg alkoholhalt.

Stränga lagar reglerade hur mycket och var humle skulle odlas. Under 1700- och 1800-talet utvecklades bryggeritekniken kraftigt. Framför allt lärde man sig hantera jästbakterierna som styr alkoholhalten.

I Vrigstad är bryggeriet från starten en del av gästgiveriet. Troligen bryggdes då bara öl. 1849 övertog gästgivaren och bryggaren Peter Daniel Tolf (1820-1897) ölbryggeriet i Vrigstad. Tolf var bördig från Svenarum där han verkat som hammarsmed.

Som gästgivare var han i behov av ett gott öl. Hans målsättning var att höja kvalitén och göra verksamheten mer professionell. I bryggeriet fanns bl.a. mäskkar, jästkar och kylkar. En ny s.k. kölna byggdes, för tillverkning av malt.

Bryggeriet ligger fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. Staffan Svensson har gjort en skiss över hur området användes 1895.

Initialt engagerade han en utomstående bryggare, men under perioder agerade han också själv som bryggare. Tyskland var ett föregångsland och flera av de svenska bryggarna hade fått utbildning i Tyskland, vissa var också födda i Tyskland.

Tolfs egna kunskaper i den moderna bryggerikonsten var förmodligen bristfälliga så därför anställde han en bryggare från Tyskland, Leopold Oskar Fritsche. När Fritsche slutat tog Tolf själv över tillverkningen och drev bryggeriet fram till 1873.

Då tog Lars Johan Larsson, son till den nye gästgivaren Anders Larsson, över. Larsson
ersattes av den från Örebro inflyttade nye ägaren till Gästgivaregården Johan Gustaf Jansson, som ånyo engagerade en tysk bryggare vid namn Carl Engelhardt. Janssons änka Anna avyttrade sedermera bryggeriet till det nybildade Vrigstads Bryggeri AB 1888.

Bolaget investerade bl.a. i en ny lagerkällare. Delägare i bolaget var bla Fredrik Runstedt och bryggmästaren Claes Johan Jonsson i Hoåsen, Vrigstad. Jonsson, född i Vrigstad, hade bl.a. verkat som bryggare i Stockholm. Han omkom tragiskt vid jultid 1888 då han välte med sin släde vid Norra Ljunga.

En tysk bryggare vid namn Karl Pietzold tog över rollen som bryggare. 1891 kom bryggmästare
Johannes Svensson som efterträddes av bryggmästare Carl Harald Berg, som drev ölbryggeriet till 1898 då det gick i konkurs.

År 1900 beslöts att bryggeriet skulle säljas på auktion. Då inträdde en aktör på marknaden, nämligen den år 1890 bildade helnykterhetsföreningen. De beslöt helt enkelt att köpa in bryggeriet och lägga ned öltillverkningen.

Teckningslistor gick runt i socknen och 1 600 kronor hade tecknats på listorna. Handelspatronen Johan Ek, som var helnykterhetsföreningens starke man, fick uppdraget att ropa in bryggeriet.

Han lyckades och priset stannade på
1 510 kronor, vilket täcktes av de insamlade medlen. Nu var det definitivt slut på framställningen av det så förhatliga tyska ölet i Vrigstad. Johan Ek stod själv som ägare av fastigheten.

Fram till 1903 låg tillverkningen nere. Då flyttade skräddaren David Sidenqvist Karlsson in i bryggeriet och startade svagdrickstillverkning under Johan Eks och nykterhetsföreningens styre. Man bryggde inget öl i bryggeriet under den tid Johan Ek ägde det och även fortsättningsvis så blev det ett svagsdricksbryggeri.

1906 övertog August Viktor Svensson bryggeriet från Johan Ek. I det köpeavtal som upprättades inskrevs begränsningar kring bryggeriets framtida verksamhet. En av punkterna i avtalet hade följande lydelse: ”Köparen förbinder sig att ej tillverka eller inom lägenheten ej försälja starkare drycker än svagdricka och dermed jemförliga, äfvensom att ej försälja lägenheten till någon som i densamma vill tillverka eller försälja starkare drycker såsom brännvin, bier eller vin.”

1925 köptes den första bryggarbilen, en Chevrolet, in av Viktor Svensson. Då var det slut med häst och vagn.

Simon Svensson är den senaste bryggaren i Vrigstad – kanske den siste. Han följde avtalet mellan Johan Ek och sin far om att ej tillverka andra drycker än svagdricka i bryggeriet. Men kunderna ville ha öl och läskedrycker.

Lösningen blev först ett distributionsavtal med Nässjö Bryggeri. Sedermera blev han i stället del-ägare i Förbundsbryggeriet i Skruv, där man tillverkade läskedrycker och öl. Det här sortimentet kom att ingå i Simons utbud och därför kunde han tillgodose inte bara Vrigstadbornas efterfrågan på svagdricka utan även på läsk och öl.

År 1970 gick bryggerinäringen i Vrigstad i graven då Simon upphörde med svagdricksbryggandet.

Följande innehavare av bryggeriet och bryggare har funnits i Vrigstad sedan mitten av 1800-talet.

Innehavare:
Ölbryggeri
1849-1874 Peter Daniel Tolf
1874-1876 Lars Johan Larsson
1876-1884 Johan Gustaf Jansson
1884-1888 Anna Jansson
1888-1899 Vrigstad Bryggeribolag med Fredrik Runstedt, Claes Johan Jonsson och Johannes Malkom Svensson, Komstad, som ägare. Fr.o.m. 1891-1899 är Runstedt ensam ägare till bryggeriet.
1899-1900 Joshua Bergegren, Malmö och Olof Pettersson, Åstorp.

Svagdricksbryggeri
1900-1906 Johan Ek
1906-1970 AV Svensson Bryggeri Handelsbolag.

Bryggare
1849-1850 Johan Lundmark
1851-1859 Peter Daniel Tolf
1860-1862 Leopold O Frietsche, född i Tyskland,  se bild nedan
1863-1873 Peter Daniel Tolf
1874-1876 Lars Johan Larsson
1876-1884 Johan Gustaf Jansson
1885-1886 C Engelhardt, född i Tyskland
1886-1888 Clas Johan Johnsson
1889-1891 Karl Pietzold, född i Tyskland
1891-1894 Johannes Svensson
1894-10-08 – 1900 Carl Harald Berg
1903-1906 Clas August Sidenqvist
1906-1946 August Viktor Svensson
1946-1970 Simon Svensson.

Bryggeriet längst till vänster. Övriga byggnader är Wadells pensionat. Foto från cirka 1880.
Flasktvätt i bryggeriet. Simon Svensson och Nils Johnsson, Nässjö, 1925.
Bryggaren Viktor tillsammans med makan Hulda, sittande, samt Lisa, Simon och Svea Svensson 1945.
Simon Svensson låtsaskör bryggarbilen 1925. Det var bröderna John och Karl Johansson som 1923 hade levererat fyra lastbilschassier till bryggare Svensson, Karl Svanberg, Josef Karlsson och till Gästgivaregården.
Reklam med recept på ölsoppa från 1951.
Reklamunderlägg från Skruv.
Bryggeriet 2016. Staffan Svensson, son till bryggaren Simon Svensson, äger fastigheten och håller den i gott skick.
Simons son Staffan Svensson med en Pommacskylt som satt på bryggarbilen.
Etiketter från 1960-talet.
Det låg bl.a. i statsmaktens intresse att minska öldrickandet varför man även tilläts att ha reklam som i våra tider känns lite udda.