Vrigstadgranit

Den 12 juni 1954 kom en skrivelse till Kommunalnämnden i Vrigstad med begäran om stöd för att starta en industri för framställning av Vrigstadgranit.

I Hembygdsföreningens arkiv finns den inkomna skrivelsen och en gjord sannolikhetskalkyl för det tänkta projektet. Vi har dock ingen dokumentation över hur kommunen agerade i ärendet.

Framställan till kommunalnämnden

Sannolikhetskalkyl