Vrigstads kyrkogård

Kyrkogården här är gammal – den äldsta delen är den som ligger söder om den plats där den gamla kyrkan låg. Där låg alla gravar på den tiden. Inte förrän 1810 började man begrava väster om den nuvarande kyrkan. Den första graven som togs upp på den sidan var Rydbecks grav, som alltså markerar nordvästra hörnet av kyrkogården på den tiden.

När den här kyrkan byggdes 1865 flyttades landsvägen ca. 30 meter norrut och man började då begrava på utrymmet mellan kyrkan och den nya landsvägen. Den gamla landsvägen gick före 1865 mitt genom kyrkan. Den första begravningen på den delen ägde rum 1867 i nordöstra delen, det var 9-årig pojke från ett torp under Ekeberget.

Den nya delen av kyrkogården, söder om den gamla, invigdes 1971.

Slutligen några rader ur en dikt, som vi har inlett alla våra tidigare kyrkogårdsvandringar med, det är ”Lantlig kyrkogård” av Anders Österling. Den säger att också de döda hör till hembygden. Så här skriver Österling: ”Det är ett folk av levande personer ehuru boende på undantaget Och den som läser korsens inskriptioner Blir snart bekant med hela byalaget. Se blott en stenmur skiljer från varandra En by för livet och en by för döden Och vad den ena dock är lik den andra Med sol och lummighet och mänskoöden!”

Informationen om Vrigstads kyrkogård framfördes av Rudolf Thunander vid Hembygdsföreningens Kyrkogårdsvandring den 9 september 2000.  © Rudolf Thunander