Vrigstads gamla kyrka – arkeologisk undersökning

Jönköpings läns museum har i samband med schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka gjort en arkeologisk undersökning – som resulterat i Arkeologisk rapport 2009:17 av Anna Kloo Andersson.

Vid schaktningarna för ledningsdragningen övervakades arbetet av Jönköpings läns museum. Målsättningen med undersökningen var att dokumentera eventuella fynd och lämningar från den gamla stenkyrkan som revs i samband med att den nya byggdes 1865.

Vid schaktningarna framkom delar av grundmuren till den gamla kyrkan. Ett fundament påträffades utanför den medeltida kyrkans murar. Det verkade dock slarvigt uppbyggt och i rapporten antar man att det är möjligt att fundamentet endast haft någon funktion i samband med rivningen av kyrkan.

Bland de fynd som gjordes kan nämnas ett mynt i de omrörda massorna ovanpå grundmuren till den gamla kyrkans långhusvägg. Det är ett ettöres mynt präglat år 1719 eller 1720 under Ulrika Eleonora. Man påträffade också några kisthandtag, en slaggbit samt några 2-3 millimeter tjocka metalltrådar som var 5-15 cm långa. Man påträffade också en 3,5 cm bred bit av textil. Den är vävd och mörkbrun till svart och ovanpå den är någon typ av dekoration påsydd.

Eftersom schaktningen gjordes på en kyrkogård påträffades också ben från människor. Benen var obrända och kommer från både vuxna individer och barn. Det är fragment från kraniet, överarmen, underarmen, bäclenet samt lårbenet men även av oidentifierade fragment från andra kroppsdelar.
Dessutom påträffades några obärnda ben från djur såsom fågel nötkreatur och får.

Det är inte möjligt att avgöra hur gamla dessa ben är utan att göra en C14-analys – vilket dock inte låg inom ramen för detta projekt.

Alla funna ben lades i en liten grop och täcktes över i respektive schakt där de hade påträffats.