Maronas Café

Marona Andersson övertog Kajsa Mollbys caféverksamhet i november 1994. I december 1999 köpte hon fastigheten Torget 8 och flyttade, efter en större ombyggnation av lokalerna, caféet hit i januari 2000.

Inledningsvis köptes mycket av bakverken in men successivt ökade det egenproducerade i
caféet. Verksamheten avvecklades år 2007.