Vimar Karlssons Åkeri AB

Vimar Karlsson startade sitt åkeri 1965, då han köpte en mjölkbil av Ragnvald Larsson och övertog samtidigt en mjölklinje. Från början körde han också gods från företag i trakten till och från järnvägsstationen i Stockaryd.

Han upphörde med mjölklinjen en vecka efter att han påbörjat postkörningen år 1971.

Från 1971 till 2012 hade åkeriet avtal med Posten om hämtning och lämning av post till Nässjö. Avtalet omfattade alla dagar på året. De hämtade posten på morgonen i Nässjö och distribuerade den till Vetlanda, Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. På kvällen tömdes samtliga postlådor i Sävsjö kommun, utom i Sävsjö tätort som sköttes av Posten själva.

1991 ombildades företaget till ett aktiebolag.

Sönerna Rolf och Jonas började köra extra åt åkeriet redan på 90-talet. 2013 tog de över företaget. Samma år köpte man Jonasson & Nilssons tidigare lokal, Gästgivaregatan 15.

Idag kör man mest styckegods åt företag i regionen, bl.a. mycket möbeltransporter.

Wimar Karlsson 1971, när han körde sin sista mjölktransport.
Jonas Hjälmeby och Rolf Karlsson framför ett par av företagets bilar.