Sten Linds Lastbilsåkeri

1943 köpte Sten Lindh en liten Volvolastbil av sina före detta chefer Bröderna Karlssons Omnibustrafik AB Jönköping. Med den övertog han Randor Karlssons mjölklinje och även linjetrafiken mellan Stockaryd och Vrigstad, som också fraktade gods som kommit med SJ och skulle till Vrigstad.

Lindh köpte dessutom en ny mjölkbil, en Scania Vabis med större hytt för passagerare som ville åka med till Vrigstad. Efter mjölkkörningen på förmiddagarna kördes gods mellan järnvägsstation i
Stockaryd och Vrigstad. John Svensson var anställd som chaufför på denna mjölklinje till år 1957.

1946 övertog Sten Lindh, Edmund Svensson och Gunnar Carlsson (Lägersten) Erland Nykvists åkeriverksamhet i Vrigstad. De köpte en bil var. Sten Lindh skulle dessutom ha kvar sin bil för mjölklinjen och Stockarydslinjen samt sköta beställningar för dem alla. Senare splittrades samarbetet och Sten Lindhs och Edmund Svenssons Åkeri blev kvar och utvecklades var och en på sitt håll.

Sten Linds åkeri transporterade bland annat sågat virke från olika sågverk till träindustrier och möbeltillverkning, gods till hamnar för export och löscement från Hellekis Skövde till industrier och affärer.

Han körde även ost och smör från mejerier, potatis från Lundholmen till Stockholm, spannmål från Centralföreningen i Jönköping, flyttlass åt människor som flyttade till och från Vrigstad och mycket annan styckeskörning. Anställda chaufförer var bl.a. Karl Johansson, Erik Fyhrlund, Randor Karlsson, Olle och Harry Skörd, Karl Erik Johansson, Oskar Färbring och Ivar Johansson.

Sten Lindhs hustru Märta skötte kundmottagningen och kontakten med chaufförerna.

1944 hade man ett garage på tomten bakom skofabriken. 1944 fick han tillstånd att göra en större tillbyggnad av garaget. AB Linjebuss hade sina bussar här och där fanns också en BP-bensinmack .

1954 sålde Sten Lindh garagebyggnaderna till John ”Musse” Lindberg som ägnade sig åt byggnadssmide. Lindberg fick överta kontraktet med AB Linjebuss, men bensinmacken ingick inte. Den skulle vara borta efter 1 juli 1955.

1957 sålde Sten Lindh Nydala-mjölklinjen till John Svensson

I slutet av 1950-talet övertog Sten Lindh mjölklinjen Hylletofta och Virestorp och drev den fram till 1963.

1963 sålde Sten Lindh lastbilarna till Ragnvald Larsson och Åke Gustavsson men behöll löscementbilen och köpte en till och flyttade från Vrigstad till Tenhult.

Sten Lindh och Karl-Erik Johansson lastar paket från skofabriken för transport till järnvägen i Stockaryd.
Garaget bakom skofabriken, som Sten Lindh sålde till John ”Musse” Lindberg 1954.
Tidtabell för mjölkbilen till och från Stockaryd.