Vrigstad Blomsterhandel

1975 var RosMari Pettersson (Lundberg) en av fem anställda som övertog blomsteraffärerna i Vrigstad och Stockaryd från Sven Persson. De drev butikerna fram till 1991. Då sålde de till Eddie Börjesson som hade butikerna till 1994.

1994 köpte RosMari Lundberg butiken vid Jönköpingsvägen i Vrigstad. 1999 flyttade butiken till Torget 3, där hon fortfarande driver den under namnet Vrigstad Blomsterhandel.

RosMari binder en krans i blomsteraffären.
Inga-Maj Edlund och Jeanette Fransson i blomster-affären vid åbron 1983.
RosMari Lundberg. Bild från boken ”Vrigstad i maj 2018”.
Efter 25 år som innehavare av Vrigstad Blomsterhandel och 20 år som handlare i fastigheten Torget 3 slog RosMari Lunhdberg igen affären den 1 november 2019. På bilden expedierar hon Ingbritt Lidhök under den sista timmans öppethållande.