Vrigstad Bil AB

När Vrigstads nuvarande Missionskyrka byggdes 1931, blev det gamla huset ledigt. Det såldes då till Karl Karlsson, som startade Vrigstads Smides- & Motorverkstad, d.v.s. bilverkstad och byggnadssmide i lokalerna på Växjövägen 25. Karlsson skötte själv bilverkstaden och anställde John Lindberg, allmänt kallad ”Musse”, till byggnadssmidet.

Huset brann ned till grunden 1943 och en ny modern verkstad uppfördes på samma plats.

1949 flyttade Karlsson från Vrigstad och Olle Andersson, Hagalund, och Rudolf Claesson övertog bilverkstaden och ”Musse” byggnadssmidet. Sven Nilsson var först anställde och sedan kom Sigge Lindsten. Som mest hade företaget ett tiotal anställda.

De flesta jobben var rundsmörjning av person-bilar, som skulle göras var 500:de mil. Senare började man även reparera lastbilar och traktorer.

Omkring 1969-70 köpte Rudolf Claesson Svanbergs fastighet på Stockarydsvägen 4. I den del som tidigare hade varit biograf blev det nu verkstad och lackering. I början riktades bilar som skadats i småkrockar och senare lackerade han många bilar. Verksamheten pågick till omkring 1983.

1972 byggde man en ny anläggning längre söderut, på Växjövägen 33, där man hade plats för både person- och lastbilar.

Olle Andersson och Rudolf Claesson överlät 1983 företaget till Björn Berencreutz, Vetlanda.

I augusti 1985 bildade Per-Arne Karlsson Åkeri AB, Vetlanda, Alf Johansson, Nils Nordberg och Sigge Lindsten ett aktiebolag som tog över verksamheten. Man drev företaget vidare i cirka två år och sålde det sedan till Allan Andersson, Sävsjö. Han drev det i 3-4 år innan det gick i konkurs. Under alla dessa år fortsatte verksamheten med personbilar och lastbilar som tidigare.

Lokalerna övertogs av ett Göteborgsföretag som hade ett avtal om att reparera krockskadade bilar i Volvos tjänstebilsflotta. Man transporterade nästan nya Volvobilar på trailer till Vrigstad där de reparerades.

Lokalerna stod sedan troligen tomma en period innan de såldes 1995. Det var Svenssons Åkeri AB som förvärvade lokalerna på en exekutiv auktion. Sedan 2008 äger Christer Karlssons Åkeri AB fastigheten.

Rudolf Claesson minns: Det hände att det ringde folk nattetid som ville ha hjälp med trilskande bilar efter vägarna bl.a. från Esso-macken vid Smedstorp.

Jag fick be dom där att inte hänvisa till mig nattetid. Vi hade bara en telefon i huset och den var på nedre våningen där mina gamla föräldrar bodde och då väcktes.

Jag minns en speciell händelse 1950, när jag blev engagerad som färdmekaniker till BB i Värnamo. Färden gick med Mandli Svenssons gamla gengasbil som jag hade servat och därför var väl bekant med. Vägarna var inte så bra på den tiden och bilarna inte så tillförlitliga heller. Resan gick dock utan problem och den nyfödde fick namnet Börje Cronvall.

Vrigstad Bil AB på Växjövägen 25. Foto från 1942.

Rudolf Claesson reparerar en bil på bilverkstaden.

Björn Berencreutz övertog bilverkstaden vid årsskiftet 1982-83.