Vribo

Bo Karlsson köpte Svanbergs tidigare verkstad och hus och hade lackeringsverkstad här. Rudolf Claesson hade haft lackering här sedan 1969/70 fram till 1983. Bos verksamhet pågick under ett par år.