Såg & Motortjänst i Vrigstad

Nils-Göran Hellkert startarde firman 1983. 1986 såldes inkråmet och lager till Rune Olofsson. Nils-Göran fortsatte med verkstad- och motorsågsdelen i bostaden på Häggvägen 11.

Han avvecklade verksamheten 1989-90.