Lägerstens Byggnadsfirma AB

Gunnar Lägersten föddes 1920 i N. Sandsjö församling. 1930 kom familjen till Vrigstad och bosatte sig i dagsverkstorpet Maden under Lundholmen. När fadern dog 1931 fick Gunnar som 11-åring överta ansvaret för familjens försörjning. Två dagar i veckan fick han infinna sig på herrgården för att göra dagsverken. Han hade under ungdomen olika arbeten bl.a. som murarlärling, vilket han hade nytta av då han startade sin byggnadsfirma.

Firman startades av Gunnar Lägersten tillsammans med muraren Gustav Svensson. 1953 övertog Gunnar firman och Gustav var anställd många år. Gunnar sålde och byggde Svenska Trähus. På 50- och 60-talen byggdes flera hus med källare och gjutet valv mellan källaren och våningsplan och med ytterväggsbeklädnad bestående av gult eller rött fasadtegel. Gunnar var en mästare på att mura fasadtegel, många husväggar är fortfarande ett väl bevarat arbete från 50- och 60-talet. Förutom många villor byggde firman bl.a. brandstationen i Vrigstad, Nordiska Trähus lokaler, Vrigstad Wärdshus, skolpaviljongerna och Lundbergs pressgjuteri på Växjövägen.

Många hantverkare har varit anställda i firman genom åren. Vissa slutade och startade eget.

Av hälsoskäl kunde Gunnar inte fortsätta med både byggfirman och Cementgjuteriet. Hösten 1970 övertogs byggfirman av Bengt och Arvid Gunnarsson. Firman blev då Vrigstad Bygg AB.

Gunnar startade och drev även, ensam eller tillsammans med andra, Vrigstads Cementgjuteri, Vrigstads Värdshus, Lågprisvaruhuset GEMA, Swed-Hus. Han var också en av de drivande vid Nordiska Trähus etablering i Vrigstad.

Gunnar Lägersten dog 2004.

Gunnar Lägersten.